Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.
obchodní ředitel tiskárny H.R.G. (45)

"Čím víc jsem toho procestoval po světě, tím raději žiju v Litomyšli. Myslím, že nám tady (téměř) nic nechybí. A to, co chybí nebo nefunguje, bych rád změnil…"

 

V Litomyšli - jsem se 12. 5. 1973 narodil, žiju tady, mám tu všechno, co mám rád: rodinu, zahradu a práci (HRG)

V Praze - jsem vystudoval právnickou fakultu UK

V zahraničí - jsem sbíral zkušenosti v Utrechtu (studium), v Kolíně nad Rýnem (au-pair), v Budapešti (studium), v Dánsku (na eko farmě), v Hamburgu, Paříži, Miláně nebo třeba v Kyjevě (pracovně jako ředitel Story design)

 

"Snažím se, aby mé každodenní jednání mělo smysl. Abych mohl jít spát a říct si, že ten den neutekl jen tak."

 

Co je pro mě v životě důležité: Nejdůležitější je pro mě rodina. Také se snažím, aby mé každodenní jednání mělo smysl, abych mohl jít spát a říct si, že ten den neutekl jen tak, ale něco jsem udělal. Ne vše se vždy podaří, ale za nejhorší považuji něco nezkusit, promarnit příležitost a mít tak důvod něčeho litovat.

Mé motto: Nebát se a nekrást.

Mé oblíbené knihy: Děti z Bullerbinu, Medvídek Pú, Mikulášovy patálie, Tracyho tygr, Farma zvířat, Egypťan Sinuhet, Saturnin, O mé rodině a jiné zvířeně, R.U.R.

Co mě zajímá v lokální politice: Za velmi důležité považuji dívat se na delší dobu dopředu – ne pouze na 4 roky, ale řešit rozvoj města opravdu dlouhodobě.

Více...
Méně
1 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. 2 Petra Benešová 3 David Edlman 4 Mgr. Olga Radimecká 5 Mgr. Miroslav Hájek 6 Mgr. Eva Novotná 7 Mgr. Jan Pikna 8 Petra Sýkorová 9 Mgr. Jan Vavřín 10 Bc. Iva Hloušková 11 Tomáš Rothschein 12 Jana Brokešová 13 Ing. Lenka Luxová 14 Filip Holub 15 Ing. Štěpánka Zavoralová 16 Mgr. Matyáš Hájek 17 Bc. Soňa Neugebauerová 18 Mgr. Tomáš Fila 19 Mgr. Věra Krejčová PhD 20 Albert Edlman 21 Pavlína Jiříčková 22 Ing. Jakub Tmej 23 Renata Kmošková

TOP 10 volebního programu

Chceme, aby byly v Litomyšli dostupné byty a pozemky pro výstavbu. Je třeba, aby naši lidé i lidé odjinud (zvlášť mladí a mladé rodiny) měli možnost v Litomyšli sehnat bydlení. Mladí jsou budoucností města!

 

Chceme podporovat výstavbu domova pro seniory a pamatovat na starší spoluobčany při úpravách chodníků, rozmístění laviček... Město musí moudře myslet na všechny!

 

Chceme řešit dopravu a parkování ve městě a přehledně komunikovat s občany i okolními obcemi o výstavbě D35. Nevěříme, že by to nešlo!

 

Chceme více cyklostezek. Tedy, aby se po Litomyšli (třeba do práce na Vertex) i do jejího okolí dobře jelo na kole. A hned by mohlo být méně aut!

 

Chceme udržet jednu mateřskou školu v centru města. Děti by měly mít školku tak blízko, aby do ní mohly docházet, ne jen dojíždět. Procházek s dětmi není nikdy dost!

 

Chceme Litomyšl jako chytré město nejen v každém mobilu, ale na každém rohu. Aby spolu lidi a radnice mohli dobře a jednoduše komunikovat, naslouchat si a vycházet si vstříc. Spousta českých měst to už umí. To by bylo, abychom to taky nezvládli!

 

Chceme myslet nejen na horká léta ve městě a okolí. Vysazovat stromy a aleje, přidávat vodní a stinné prvky, chovat se moudře a odpovědně k přírodě. To je náš dluh!

 

Chceme zachovat Smetanovo náměstí jako hlavní obchodní centrum. Ať to tu žije!

 

Nechceme se dívat na jedno volební období, ale na dlouhodobou budoucnost města a okolí. Inspirovat se v českých i zahraničních městech a přinést domů to nejlepší -to je náš program!

 

Chceme, aby se Vám tu dobře žilo. To je to hlavní!

 

Volební program

Chceme chytrou, moderní a vstřícnou Litomyšl

Vztah občanů a města musí být vyvážený a otevřený. Chceme prosazovat moderní způsoby řízení města a usnadnění komunikace, naslouchat Vašim názorům a brát na ně ohled. Město a jeho vedení musí jít s dobou. V mnohých českých městech to funguje. O velkých investicích je potřeba vést otevřenou diskusi a neustále se snažit získávat maximum dotací, tak jako dosud.

 

ROZVOJ MĚSTA, INVESTICE

Proto bychom rádi prosadili:

 • průběžné investice do pozemků a infrastruktury tak, aby bylo možno stavět jak domy pro individuální výstavbu, tak nájemní bydlení a to ze soukromých i veřejných zdrojů

 • vybudování parkovacího domu „pod školami“ s lávkou přes R35, do budoucna využití I35 (průtah městěm) pro parkování a jako cyklostezku.

 • budování cyklostezek kolem města a cest do okolí města pro pěší, doplněné alejemi a infrastrukturou. Např. cesty do Kornic, Suché, Oseckého údolí apod.

 • město jako řádného hospodáře, protože řádnému hospodáři sluší vzorná péče o vlastní majetek. Tedy pravidelné průběžné investice do oprav majetku města

 • participativní rozpočet – cca 1 milion Kč vyčlenit z rozpočtu na investice či živou kulturu. O této sumě by občané hlasováním měli rozhodovat, kam a kde bude investována. V mnoha městech toto již funguje, tak může i v Litomyšli a přidružených obcích

 • vždy vyrovnaný rozpočet, zprůhlednění grantových programů a neustálou průběžnou přípravu projektů pro získávání dotací tak, abychom dosáhli maximálního čerpání dotací. Je škoda nevyužít příležitosti, dokud se nabízí.

 • spolupráci se soukromými investory do vybraných oblastí (autokemp Primátor, budova bývalého ředitelství Vertexu v Ropkově ulici, poskytování sociálních služeb apod.)

 • vypisování pravidelných výběrových řízení na vedoucí všech městských organizací a vedoucích odborů.

 • přejmenování prostoru před zámeckým pivovarem na Náměstí Václava Havla

 • moderní a přehledné webové stránky města. Zjednodušení a zpřehlednění rozklikávacího rozpočtu na webu města. Aby mohl sloužit lidem k tomu, k čemu je opravdu určen.

 • budování „chytrého města“ pro ty, kteří mají chytré telefony, ale i pro ty, kteří je nemají. Chytré město musí nabízet zjednodušení a zpříjemnění života všem bez rozdílu.

 • projednávání investic s veřejností. Zejména zapojení veřejnosti do přeměny litomyšlského průtahu I/35 na městskou ulici v příštích čtyřech letech. Chceme informovat s předstihem a ve fázi variant, lépe zapojovat občany do rozhodování a městského života.

 • Navýšení financí pro rozhovování v osadních výborech Kornic, Suché, Pazuchy, Pohodlí a Nové Vsi.

 • udržení konsenzuálního vládnutí v Litomyšli. Zdá se nám, že co nejvíce subjektů v Radě Litomyšli svědčí.

 

...a také to, co už jste nám sami navrhli:

 • Nové cyklostezky, lesní hřiště a chodník do Osíku - takhle jste své preference vyjádřili v anketě "Kdybych měl milion" na našich stránkách. Samozřejmě souhlasíme a děkujeme za Vaše názory a příspěvky.

 • Zjednodušení komunikace s úřady např. pomocí městské mobilní aplikace a méně "běhání po úřadech" - opět vřele souhlasíme s vašim www hlasováním v anketě "Chytré město".

Chceme chytrou, moderní a vstřícnou Litomyšl

Vztah občanů a města musí být vyvážený a otevřený. Chceme prosazovat moderní způsoby řízení města a usnadnění komunikace, naslouchat Vašim názorům a brát na ně ohled. Město a jeho vedení musí jít s dobou. V mnohých českých městech to funguje. O velkých investicích je potřeba vést otevřenou diskusi a neustále se snažit získávat maximum dotací, tak jako dosud.

 

ROZVOJ MĚSTA, INVESTICE

Proto bychom rádi prosadili:

 • průběžné investice do pozemků a infrastruktury tak, aby bylo možno stavět jak domy pro individuální výstavbu, tak nájemní bydlení a to ze soukromých i veřejných zdrojů

 • vybudování parkovacího domu „pod školami“ s lávkou přes R35, do budoucna využití I35 (průtah městěm) pro parkování a jako cyklostezku.

 • budování cyklostezek kolem města a cest do okolí města pro pěší, doplněné alejemi a infrastrukturou. Např. cesty do Kornic, Suché, Oseckého údolí apod.

 • město jako řádného hospodáře, protože řádnému hospodáři sluší vzorná péče o vlastní majetek. Tedy pravidelné průběžné investice do oprav majetku města

 • participativní rozpočet – cca 1 milion Kč vyčlenit z rozpočtu na investice či živou kulturu. O této sumě by občané hlasováním měli rozhodovat, kam a kde bude investována. V mnoha městech toto již funguje, tak může i v Litomyšli a přidružených obcích

 • vždy vyrovnaný rozpočet, zprůhlednění grantových programů a neustálou průběžnou přípravu projektů pro získávání dotací tak, abychom dosáhli maximálního čerpání dotací. Je škoda nevyužít příležitosti, dokud se nabízí.

 • spolupráci se soukromými investory do vybraných oblastí (autokemp Primátor, budova bývalého ředitelství Vertexu v Ropkově ulici, poskytování sociálních služeb apod.)

 • vypisování pravidelných výběrových řízení na vedoucí všech městských organizací a vedoucích odborů.

 • přejmenování prostoru před zámeckým pivovarem na Náměstí Václava Havla

 • moderní a přehledné webové stránky města. Zjednodušení a zpřehlednění rozklikávacího rozpočtu na webu města. Aby mohl sloužit lidem k tomu, k čemu je opravdu určen.

 • budování „chytrého města“ pro ty, kteří mají chytré telefony, ale i pro ty, kteří je nemají. Chytré město musí nabízet zjednodušení a zpříjemnění života všem bez rozdílu.

 • projednávání investic s veřejností. Zejména zapojení veřejnosti do přeměny litomyšlského průtahu I/35 na městskou ulici v příštích čtyřech letech. Chceme informovat s předstihem a ve fázi variant, lépe zapojovat občany do rozhodování a městského života.

 • navýšení financí pro rozhovování v osadních výborech Kornic, Suché, Pazuchy, Pohodlí a Nové Vsi.

 • udržení konsenzuálního vládnutí v Litomyšli. Zdá se nám, že co nejvíce subjektů v Radě Litomyšli svědčí.

 

...a také to, co už jste nám sami navrhli:

 • nové cyklostezky, lesní hřiště a chodník do Osíku - takhle jste své preference vyjádřili v anketě "Kdybych měl milion" na našich stránkách. Samozřejmě souhlasíme a děkujeme za Vaše názory a příspěvky.

 • zjednodušení komunikace s úřady např. pomocí městské mobilní aplikace a méně "běhání po úřadech" - opět vřele souhlasíme s vašim www hlasováním v anketě "Chytré město".

 

Máme na to lidi. Seznamte se prosím:

Daniel Brýdl - "Čím víc jsem toho procestoval po světě, tím raději žiju v Litomyšli. Myslím, že nám tady (téměř) nic nechybí. A to, co chybí nebo nefunguje, bych rád změnil…"

David Edlman - "Litomyšl je pro mě srdcovka. Proto jí věnuji čas."

Matyáš Hájek - "Komu bylo hodně dáno, od toho se hodně očekává. Litomyšl má spoustu nadání - mohla by vyniknout v mnoha dalších oblastech - nejen v architektuře, kultuře a recyklaci."

Miroslav Hájek - "Záleží mi na tom, aby zde věci dobře fungovaly, město bylo krásným místem k životu a všichni zde našli, co je pro spokojenost důležité. Rád se podílím na tom, že dělat pro prospěch věcí veřejných není ‘o těch nahoře...’, ale o nás všech."

Štěpánka Zavoralová - "Chtěla bych se aktivně podílet na rozvoji našeho města."

Albert Edlman - "Chci mluvit za všechny motoristy. Svoji energii bych rád investoval do řešení dopravní situace ve městě."

Pavlína Jiříčková - "Fungující město, kterým Litomyšl bezesporu je, chci podpořit přidáním rukou k dílu a přispět nadhledem přistěhovaného člověka, který by toto město za nic nevyměnil."

 

Chceme laskavou Litomyšl, která se stará

Vnímáme město jako komunitu. Naším cílem je vytvořit v Litomyšli lákavé a příjemné podmínky pro všechny její členy: pro rodiny s dětmi, pro mladé, kteří se rozhlížejí, kde se usadí, pro lidi v aktivním věku i pro seniory. Chceme ale především myslet na lidi a rodiny v náročných životních situacích a poskytnout jim zázemí, kde by mohli vše lépe zvládnout.Kvalita života a společnosti se pozná nejlépe podle toho, jak se postará o potřebné spoluobčany.

 

SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ

Proto bychom rádi prosadili:

 • podporu výstavby cenově dostupného bydlení – startovacích a sociálních bytů.

 • výstavbu nového domova pro seniory.

 • zachování a rozvoj nemocnice v Litomyšli.

 • podporu zařízení pro předškolní výchovu a péči o malé děti, aby rodiče mohli pracovat.

 • využití budovy LDN pro vznik zařízení, kde bude zajištěna péče o předškolní děti a seniory pro podporu mezigeneračního soužití.

 • do doby vybudování nového domova pro seniory modernizaci vybavení a prostor stávajícího domova tak, aby byla zajištěna péče odpovídající současným standardům a nárokům klientů.

 • podporu sociálních služeb a organizací, které pracují s rodinami i jednotlivci v náročných životních situacích – budování či podpora hospice, chráněných dílen, denního stacionáře.

 • kontrolu využívání městských bytů – ty by měly být využívány pouze jejich nájemníky, nikoli k dalšímu podnajímání.

 

...a také to, co už jste nám sami navrhli:

Více pozornosti pro litomyšlskou LDN a matky a otce samoživitele - jak jste upozornili v internetovém hlasování "Na koho se tu nejvíce zapomíná". Budeme na to určitě myslet!

Máme na to lidi. Seznamte se prosím:

Petra Benešová - "Do rady města vnáším ženský pohled. Jsem toho názoru, že muži 'budují' a ženy 'zabydlují'. Ženský i mužský pohled je důležitý pro celistvost a vyrovnaný přístup k jednotlivým řešením."

Olga Radimecká - "Vím, že ne každý má to štěstí, aby životem proplul bez problémů. Proto bych se chtěla zaměřovat na sociální témata a pomoc rodinám ve všech jejich životních etapách."

Tomáš Rothschein - "Naši mladí jsou budoucností našeho města, dejme jim proto důvod se domů vracet."

Soňa Neugebauerová - "Je nutné podpořit dostupnost kvalitní zdravotní péče pro každého, kdo ji potřebuje."

 

Jana Brokešová - "Chci mít možnost pomáhat, kde je potřeba, a hledat to, co nás spojuje."

 

Chceme svěží a zodpovědnou Litomyšl

Letošní horké a suché léto nám víc než kdy dřív připomnělo, že myslet na přírodu je nutné i ve městech. V Litomyšli jsme jí dlužni stále mnohé, ale určitě se s tím dá leccos dělat. Litomyšl nemá v bezprostředním okolí dostatek lesů, tak musíme alespoň ve městě vysazovat maximum zeleně. Je ale potřeba se také věnovat obnově krajiny v širším okolí – rybníky, remízky, mokřady, studánky a prameny – tomu všemu je potřeba věnovat naši pozornost. Jsme pyšní, že občané Litomyšle třídí odpad ve vysoké míře, ale stále je co zlepšovat.

 

EKOLOGIE, PÉČE O KRAJINU

Proto bychom rádi prosadili:

 • zdokonalení systému třídění odpadu (ti kdo třídí více, platí méně) a motivování občanů ke snižování podílu směsného odpadu. Zefektivnění systému informování občanů o třídění odpadu s důrazem na možnosti separace a využití bioodpadu.

 • cílevědomé snižování energetické náročnosti městských budov a využívání fotovoltaických panelů na nich.

 • zvelebení míst s kontejnery na tříděný odpad, prověřit možnost instalace zapuštěných kontejnerů a instalovat odpadkové koše tam, kde chybí (např. podél cyklostezek).

 • využití formálních i neformálních vazeb mezi Městem, vlastníky půdy, na půdě hospodařícími subjekty a zainteresovanými státními institucemi s ohledem na estetickou funkci krajiny, ale i s cílem zvyšovat schopnost půdy zadržet vodu a předcházet tak vysychání studní i bleskovým povodním.

 • využívání dešťové vody a řešení, která snižují množství srážkové vody do kanalizace (např. dotacemi na nádrže, z nichž lze čerpat vodu na zálivku či splachování WC).

 • budování a starost o vodní prvky v krajině – návrat k barokní krajině s rybníky, mokřady, studánkami a prameny.

 • další péči o Loučnou – citlivé protipovodňové úpravy na horním toku při zachování maxima přirozeného koryta.

 • vysazování lesoparků v bezprostředním okolí Litomyšle – např. k židovskému hřbitovu či u nemocnice.

 • zlepšování klimatu páteřních ulic v Litomyšli ozeleněním, např. Lidické či Končinské.

 • Výsadbu alejí na cestách vedoucích z Litomyšle i přidružených obcí.

 • podporu akcí a činností, které vedou k participaci občanů na ochraně a zlepšování životního prostředí města, přidružených obcí a jejich okolí.

 

...a také to, co už jste nám sami navrhli:

Lepší starost o řeku Loučnou a nové zaměření pozornosti na oblast Staré plovárny - opět dle vašeho hlasování na internetu k tématu "Zelená Litomyšl. A pokorná."

Máme na to lidi. Seznamte se:

Jan Vavřín - "Při akci Ukliďme Česko na Litomyšlsku každý rok nasbíráme přes 2 tuny odpadu. Mnohým občanům není lhostejné, jakou stopu náš životní styl v krajině zanechá. Tomuto trendu by měla Litomyšl vycházet jednoznačně vstříc."

Jan Pikna -"Chci, aby byla Litomyšl nejlepším českým městem v oblasti životního prostředí, máme na to!"

Lenka Luxová - "Těší mě, když nemusím do supermarketu a vše nakoupím na náměstí od známých tváří. To, že v Litomyšli ještě tuto možnost máme, beru jako velkou výhodu. Je třeba si ji hýčkat."

Tomáš Fila - "Zasadím se o to, aby v litomyšlských ulicích bylo více stromů a zeleně."

Jakub Tmej - "Za posledních 30 let se v Litomyšli hrozně moc udělalo, což nás zavazuje, abychom i my - naše generace - ukázali, co v nás je."

 

Chceme Litomyšl s-myslí pro všechno

Vzdělání, sport i kultura mají v Litomyšli skvělou tradici. Rozhodně ji budeme i v dalších letech rádi podporovat. Chceme podporovat aktivní občany, spolky, trenéry mládeže – zkrátka každého, kdo svojí aktivitou přispívá ke kvalitnímu životu ve městě a přidružených obcích.

 

KULTURA, SPORT, VZDĚLÁNÍ, SPOLKOVÁ ČINNOST

Proto bychom rádi:

 • pokračovali v podpoře klíčových, ale i nových akcí (Smetanova Litomyšl, Lázně Ducha, Mladá Smetanova Litomyšl, Gastroslavnosti, Smetanova výtvarná Litomyšl, Studentská jízda, Majáles a mnohé další).

 • podpořili kvalitu vzdělávání a školní kultury na ZŠ a MŠ, stanovili kritéria hodnocení kvality výuky, ale i hodnocení ředitelů a podpořili další vzdělávání ředitelů i učitelů.

 • prohloubili spolupráci mezi jednotlivými školami, mezi MŠ a ZŠ a zároveň podpořili propojení škol s místními firmami.

 • zachovali plně funkční mateřskou školku v centru města, tedy pro možnost vodit děti do školky pěšky pro všechny občany

 • vyhradili určitou částku na podporu motivace žáků 8. A 9. Ročníků ke vzdělání a rozvoji (stipendia, studijní pobyty v zahranicí).

 • podpořili organizovaný sport ve městě spravedlivým financováním všech sportovních oddílů, kromě toho bychom chtěli najít prostor pro plácky, kde by se děti mohly setkávat a měly tak bezpečný prostor k vlastním hrám.

 • obnovili atletický stadion a získali dotaci na vybudování vrhačského sektoru

 • investovali do oprav a rozvoje míst pro aktivní odpočinek – hřiště na „Wembley“, Staré plovárny, Velkého Košíře, Nedošínského háje i Černé hory.

 • zavedli studentský parlament a studentského starostu po vzoru některých dalších obcí

 • podpořili kulturní život ve městě zvýhodněnými slevovými kartami pro děti a studenty do institucí spravovaných městem (Městské galerie, Regionálního muzea…)

 • vytvořili objektivní grantový systém dotací s jednodušší možností vstupu nových aktivit a spolků (nyní založeno na “zvykovém právu”) 

 • rozmístili QR kódy po městě na historických a jinak zajímavých místech s možností získat informace přes aplikaci v mobilu.

 • propojili výše uvedené s chytrou aplikací, platbou parkování, pokut, ke vstupům do kulturních zařízení i na sportovní utkání – NUTNA nadstandarní součinnost města s IT odborníky

 • uchovali vzhled města jako kulturního centra, prohloubili komunikaci s Národním památkovým ústavem směrem k rekonstrukci zámku a připravili projekty na revitalizaci nejen zámku a celého návrší (zapojení subjektů na návrší), ale i dalších historických budov ve městě.

 

Máme na to lidi. Seznamte se prosím:

Eva Novotná - "Být aktivní a pracovat pro druhé je normální."

Iva Hloušková - "V Litomyšli bych uvítala víc hřišť, cyklostezky, pěší stezky z města do přírody a lanové centrum na Černé hoře…"

Petra Sýkorová - "Ráda bych byla v zastupitelstvu a pracovala pro Litomyšl."

Filip Holub - "Chci upozornit na místy kritickou situaci v udržování městského majetku."

Věra Krejčová - "Jde mi o to, aby v Litomyšli šlo vzdělávání s dobou."

 

Renata Kmošková - "Rozhodla jsem se, že se pokusím změnit to, co se mi tu nelíbí."

 

Chceme Litomyšl pro nás všechny

V Litomyšli žijeme rádi a chceme, aby se zde žilo ještě lépe nejen nám, ale i našim rodičům a dětem. Věříme, že principy, o které se v Generaci snažíme - aktivní přístup, otevřenost, odpovědnost, dlouhodobá spolupráce a ideály Listopadu 89 - se k litomyšlské radnici skvěle hodí.

Jsme Vaše Generace. Dejte nám svůj hlas!

Nebo se k nám přidejte v našich celoročních aktivitách. Stojíme o Vás!

 

Více...

Podívejte se, jak vypadala naše předvolební videa:

Téma měsíce
minulá témata:

Zelená Litomyšl. A pokorná.

číst
 

Chytré město

číst
 

Na koho se tu nejvíce zapomíná?

číst
 

Poraďte, co s milionem

číst
 

Vstoupil jsem do politiky

číst
 

Cesty z města

Zatímco turisty láká především historické centrum Litomyšle, místní se rádi vypraví na okraj, za přírodou.

Myslíme si, že právě "cesty z města" by si zasloužily více naší pozornosti, pojďme se proto společně zamyslet nad tím, jak cesty z města více zkrášlit, doplnit o nové drobné cíle procházek nebo projížděk, vysázet kolem nich aleje poskytující stín, doplnit zastíněné lavičky a odpadkové koše, vodní prvky, drobná umělecká díla….

Zjistit více...

Co si o náš myslí ostatní...

V Litomyšli jsem se narodila a záleží mi na tom, jak toto město vypadá a jak se v něm žije. Jsem proto ráda, když vidím aktivní přístup lidí z Generace 89, kteří se snaží o konkrétní zlepšení. Některé z nich znám osobně a proto jim věřím a doufám, že budou mít příležitost své vize a nápady realizovat.

Miroslava Kubíková

Generace 89 – sympatické společenství mladých lidí, které na rozdíl od některých subjektů šířících zlobu, nežvaní, ale dělá mimo jiné zdánlivě drobné, ale užitečné akce.

Lubomír Švehelka

Generace 89 je pro mne konkrétní pozitivní plod sametové revoluce. Ač sám v důchodovém věku, jejich pozitivní program a práce jsou mi blízké. Podporuji je a vážím si jejich elánu, rozhledu a ochoty jít s kůží na trh.

Jiří Látal