CO SE POVEDLO 2018 - 2022

Pracovali jsme 4 roky pro všechny generace a skupiny občanů

Na prvním místě se sluší poděkovat za dobrou spolupráci našim koaličním ale i opozičním partnerům.

Dobře víme, že městská politika je společným úkolem, který jsme dostali od vás, litomyšlských voličů.

Děkujeme!

Pro lepší život všech

 • podpis memoranda o dálnici D35 – zásadní urychlení výstavby

 • umožnění výstavby “zeleného” LIDLu

 • nové webové stránky www.litomysl.cz, obohacené o mnohé nové informace

 • modernizace městského úřadu (rezervace schůzek, prodloužení otevírací doby, přechod na elektronickou komunikaci)

Pro nejmenší

 • dopravní a pumptrackové hřiště „na Wembley“
 • lanové centrum na atletickém stadionu
 • trampolína na koupališti
 • multifunkční hřiště na Osevní
 • repase a doplnění všech veřejných sportovišť

Pro školáky

 • investice do škol a školek (nová okna, elektroinstalace, kabinety, multifunkční tabule…)
 • zavedení a finanční podpora školních parlamentů
 • podpora výuky jazyků rodilými mluvčími
 • DiscGolfové hřiště v Parku mladých

Pro rodiny

 • prodej pozemků pro individuální výstavbu (Na Lánech, developersky Na Prokopu)
 • vybudování sociálního bydlení na Zahájské
 • prodej pozemků pro bytové domy u nemocnice

Pro seniory a občany se sníženou mobilitou

 • výstavba bezbariérového nadchodu u polikliniky
 • bezbariérové přechody
 • nové chodníky (Zámecká, V.K. Jeřábka, Zahájská, T.G.Masaryka, Trstenická, kolem hřbitova)
 • odloženo prvních 85 milionů korun na nový domov pro seniory
 • nové přírodě přátelské, parkoviště v areálu nemocnice (výstavba společně s krajem)

Pro podnikatele

 • změny územního plánu podle potřeb pro rozvoj města
 • spolupráce se Saint Gobain Adfors, osobní návštěvy a komunikace s dalšími podnikatelskými subjekty po městě
 • v době pandemie částečné odpuštění nájmů v městských nemovitostech a informační servis v oblasti gastroslužeb
 • společné investice do rozvoje služeb ve městě (autokemp, restaurace Karlov, parkoviště v areálu nemocnice)

Pro integrované obce

 • spolupráce s osadními výbory, pravidelné schůzky, zápisy a kontrola plnění bodů
 • zavedení dotačního titulu na domácí čistírny odpadních vod v integrovaných obcích
 • zadání projektů na opravy komunikací a výměnu veřejného osvětlení

Pro aktivní

 • zavedení participativního rozpočtu
 • veřejné projednávání velkých městských projektů
 • modul „hlášení závad“ na novém webu města

Pro sportovce

 • nová cyklostezka Husova čtvrť – Nedošín
 • odhodiště pro atlety na stadionu
 • venkovní posilovna na Wembley
 • parkourové hřiště na atletickém stadionu
 • přehled všech sportovišť a sportovních organizací na webu města

Pro ekologicky zaměřené

 • stovky nově vysázených stromů a květin v záhonech, vysetí tří kvetoucích luk ve městě
 • vybudování nového parku u nemocnice se zádrží vody z přívalových dešťů
 • 2 elektromobily pro městské služby
 • moderní velkokapacitní sběrný dvůr
 • nahrazování asfaltu vsakovými povrchy (např. u hřbitova)
 • projekty na budování zádrže vody a mokřadů, výkup pozemků za tímto účelem
 • ozeleňování městských budov, jednání se soukromými subjekty o ozeleňování jejich budov, popř. staveb

Pro milovníky kultury

 • podpora městských i neměstských kulturních aktivit a festivalů

 • projekt na přestavbu knihovny, domu U Rytířů a rodného bytu Bedřicha Smetany – příprava na žádosti o dotace

 • vznik výstavy Plán B v exteriérech města

Pro bezpečnost

 • “chytrá” světelná křižovatka

 • obnova kamerového systému

 • zkapacitnění kanalizace na Havlíčkově ulici

 • investice do protipovodňové ochrany na Z. Kopala

 • drobné investice do protipovodňové ochrany po celém městě

Pro budoucnost Litomyšle

 • výrazné navýšení investic do oprav městského majetku

 • otevírání veřejných prostor, rušení plotů (u CSP, na Partyzánské ul., u plovárny a vlakového nádraží
 • připravované projekty na fotovoltaiku na městských budovách (ČOV, budovy MÚ, dům s pečovatelskou službou či nové CSP)
 • vypracovány projekty na úpravu veřejných prostor (Vodní valy, kolem sochy B. Smetany, Nerudova ul.)

Rádi budeme v práci pokračovat.
Hlasujte pro nás v komunálních volbách. Děkujeme!

Pozn.: zdroj/autor použitých fotografií: členové Generace 89 a archiv Měú Litomyšl. Na základě usnesení č. 441/2022, kdy Rada města Litomyšle souhlasila s tím, aby tiskové oddělení poskytlo registrovaným volebním stranám a kandidátům fotografie z archivu MěÚ Litomyšl a Lilie pro účely komunálních voleb v roce 2022.