ZASTOUPENÍ NA RADNICI

a ve volených orgánech města

Ve volebním období 2018 – 2022 pro vás pracujeme v tomto složení.

Starosta

Daniel Brýdl

Mgr. Daniel Brýdl LL.M.

Městská rada

Daniel Brýdl

Daniel Brýdl

Petra Benešová

Petra Benešová

Zastupitelé

Daniel Brýdl

Daniel Brýdl

Petra Benešová

Petra Benešová

David Edlman

David Edlman

Miroslav Hájek

Mgr. Miroslav Hájek

Olga Radimecká

Mgr. Olga Radimecká

Jan Vavřín

Mgr. Jan Vavřín

Výbory zastupitelstva

Pavlína Jiříčková
Finanční výbor
– Pavlína Jiříčková
Kontrolní výbor
– Mgr. Tomáš Fila

Odborné komise a pracovní skupiny města Litomyšle

Komise pro oblast stavební

Daniel Brýdl (předseda komise)

Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování

Daniel Brýdl (předseda komise)

Komise pro oblast životního prostředí

Daniel Brýdl (předseda komise)

Jan Vavřín (člen)

Komise "Naše náměstí"

Daniel Brýdl (předseda komise)

Komise pro občanské záležitosti

Petra Benešová (členka)

Mediální komise

Daniel Brýdl (předseda komise)

David Edlman (člen)

Příprava Strategického plánu na období 2022 - 2030

Pracovní skupina Financování městských aktivit

David Edlman (člen)

Pracovní skupina Životní prostředí, doprava, energetika

Jan Vavřín (člen)

Pracovní skupina Sociální a zdravotní péče

Olga Radimecká (členka)

Petra Benešová (členka)

Pracovní skupina Smart city, efektivní samospráva, komunikace s veřejností

Matyáš Hájek (člen)