Program 2022 - 2026

EKOLOGIE, PÉČE O KRAJINU I MĚSTO

V lecčems chceme jít s dobou, ale tady bychom šli rádi proti. Proti extrémním teplotám a suchu, proti nadbytečnému asfaltování a betonování ve městě, proti nerozumnému a sobeckému nakládání s krajinou. Potřebujeme, abyste šli s námi.

Co bychom rádi konkrétně a kde:

Na veřejnosti

 

 • Víc stromů, stínu, vsakových a lučních ploch pro zlepšování mikroklimatických podmínek a snižování negativních vlivů extrémních teplot. Čím zelenější Litomyšl, tím příjemnější pro nás všechny. Především během horkého léta.
 • Rádi bychom moudře předcházeli přívalovým dešťům, povodním, ale i dlouhodobému suchu zadržováním vody tam, kde spadne. Chtěli bychom plánovat a myslet na kapacity pro retenci a zasakování dešťové vody z veřejných prostor a střech městských budov. Chceme dotáhnout do realizace projekt zádrže vody kolem Drahošky včetně koupacího biotopu a také revitalizaci prostoru kolem Loučné na Partyzánské ulici.
 • Chceme podporovat zelené střechy, které v městské zástavbě ochlazují mikroklima. 
 • Rádi bychom víc vodních prvků ve veřejném prostoru. Společně s tím se chceme zasadit o větší regulaci reklamy ve veřejném prostoru – „méně je někdy více“.
 • Chceme se snažit o omezení reklamního smogu.
 • Rozšíříme kapacitu kompostárny.
 • Vynasnažíme se o využití dešťové vody jako náhrady vody pitné tam, kde je to možné.

 

V energetice


Chceme směřovat ke snížení energetické náročnosti a využívání obnovitelných zdrojů:

 • investice do úprav a technologií směrem k úspoře nákladů v oblasti energetických zdrojů
 • změnit územní plán k povolení FVE na střechách
 • snížení energetické náročnosti městských budov
 • hledat cesty pro využívání obnovitelných zdrojů, retenční vody ve městě
 • nabídnout energetického poradce pro obyvatele Litomyšle v době energetické krize


V krajině


 • Podpoříme pozemkové úpravy (výsadba stromů aj.) kolem nové dálnice, abychom co možná zmírnili hlukové zatížení okolí.
 • Dlouhodobě stojíme o obnovování původních polních cest.
 • Chceme vytvářet vhodné podmínky pro zadržování vody v přírodě, přirozenost krajiny a biodiverzitu. Budovat mokřady, remízky apod.
 • Budeme usilovat o rozvoj městských lesů směrem k udržitelnému a přírodě blízkému růstu.
 • Rádi bychom revitalizovali Drahošku včetně koupacího biotopu.


V hlavě


 • Upozorňovat na eko témata a možnosti udržitelného způsobu života a diskutovat o nich je podstatné. Podpoříme městské, školní i soukromé projekty a aktivity v tomto duchu. Je to budoucnost nás všech.
 • I nadále budeme každoročně organizovat akci Ukliďme Česko v Litomyšli nejen pro úklid samotný, ale jako nejlepší výchovnou akci pro litomyšlské děti.

Garanti

Mgr. Jan Vavřín

„Litomyšl zelená především v uvažování obyvatel. Jak zasejeme, tak naše děti sklidí. Nechci, aby žily mezi odpadky nebo v dopravních zácpách.“

Mgr. Eva Novotná

“Chtěla bych, aby si moje děti v budoucnu vybraly Litomyšl jako místo, kde chtějí žít. Ráda pro to něco udělám.“

Další

Mgr. Eva Beňová

„Celý život vyrůstám ve víře, že to, co se kolem mě děje, je podstatné. Že se o své okolí mám zajímat a starat. Tak se starám. A ráda.“

 

Pavel Kovář

“Po studiích bych se v mé rodné Litomyšli rád usadil natrvalo. A protože mi není lhostejný budoucí rozvoj města, chci se na jeho podobě aktivně podílet.“

Vojtěch Toms

„Rozvoj našeho města mi není lhostejný. Rád k němu přispěji nápady i vlastní zkušeností.“

Martin Pelikán

“Litomyšl, kultura a turistika jsou mým životním stylem. Proč trochu nepřispět vlastním pohledem, názorem a aktivitou ke společnému dílu.“