Program 2022 - 2026

VZDĚLÁVÁNÍ, SPORT, KULTURA

Sport, vzdělávání i kultura jsou životním rytmem celé Litomyšle. Naším cílem je podporovat všechny organizace i jednotlivce, kteří se pro Litomyšl v těchto oblastech angažují.

Nadále chceme:

Pokračovat v podpoře škol


Chceme být školám oporou v inovacích vzdělávání:

 • přispívat školám na spolupráci s rodilými mluvčími
 • přispívat na výuku a využívání
  informačních technologií
 • opravit a bezbariérově uzpůsobit
  ZŠ Zámeckou
 • řešit ubytovací kapacity pro
  studenty středních škol
 • investovat do oprav škol i školek
  a jídelen
 • podporovat školní parlamenty
 • nově motivovat školy a nápadité žáky a studenty, aby se aktivně podíleli na vybraných městských projektech a plánech pro využití veřejného prostoru


Zároveň víme, že školy mají také důležitý sociální charakter, vznikají tam  kamarádství a přátelství na celý život, děti se učí žít v kolektivu a chceme podporovat jejich spolupráci a přátelské vidění světa.


Budovat a vylepšovat sportoviště


 • nové multifunkční hřiště
  s umělým povrchem vedle II.ZŠ
  a na stadionu
 • revitalizace stadionu (oprava šaten, retoping atletické dráhy a odvodnění fotbalového hřiště)
 • lezecká stěna v tenisové hale v Líbánkách
 • péče o stávající hřiště je pro nás samozřejmost


Podporovat sportovní aktivity


Chceme podporovat sportovní a pohybové aktivity jak nové, tak i ty zaběhlé. Rádi se přidáme k propagaci sportů a pohybu týdnem mobility, podporou chůze pěšky ad. Připravili jsme jasný systém podpory sportování mládeže i trenérů dětí a mládeže a chceme jej zachovat s navýšením finančních prostředků do této oblasti:

 • příspěvky trenérům mládeže
 • převod tenisového areálu pod Městské služby

 • budovat cyklostezky do okolních obcí (Strakov, Osík, Němčice, Pohodlí a Nová Ves)


Hýčkat kulturu


Bez kultury si Litomyšl nedovedeme představit. Počítáme s finanční i organizační podporou tradičních velkých i menších kulturních akcí a festivalů. Od akcí s milionovým rozpočtem po drobné intervence s náklady nižších tisíců – to vše dělá Litomyšl Litomyšlí:

 • podpoříme revitalizaci rodného bytu B. Smetany
 • opravu Městské knihovny
 • opravu domu U Rytířů
 • podpoříme opravu zámku Litomyšl

využijeme potenciál Litomyšle v souvislosti s 200 letým výročím narození Bedřicha Smetany


Dopřát relax návštěvníkům i domácím


Rádi bychom, aby si domácí i ostatní návštěvníci Klášterních a zámeckých zahrad mohli za hezkého počasí půjčit deku na piknik nebo lehátko a vychutnávat poklid maloměsta.


Propojovat potřeby


Chceme přispět k větší provázanosti mateřských a základních škol s potřebami dětí a rodičů. Vzdělávání je veřejná služba. Město je zřizovatelem mateřských a základních škol. Kromě péče o zázemí svých škol, technický stav budov, by se mělo zajímat i o to, jak jsou jeho občané – rodiče a děti – spokojeni s kvalitou vzdělávání a službami souvisejícími.

Proto chceme vést školy k tomu, aby rodičům více naslouchaly, pravidelně mapovaly jejich potřeby a očekávání, získávaly od nich zpětnou vazbu. Se zjištěnými údaji pak dále pracovaly, snažily se tam, kde je to relevantní, vycházet vstříc, nabízené služby vůči jejich potřebám adaptovat.


Podporovat spolupráci namísto rivality


Chceme podpořit projekty zaměřené na spolupráci mezi pedagogy napříč mateřskými a základními školami. Věříme, že sdílení příkladů dobré praxe a vzájemná výměna zkušeností jsou cestou ke kvalitnímu vzdělávání pro každé dítě v Litomyšli, že spolupráce přináší více než soupeření a chránění si svého „know how“.

Garanti

Mgr. Miroslav Hájek

“Hudba a sport tvoří nedílnou součást mého života. V těchto oblastech se cítím doma a chci v nich být přínosem našemu městu.“

Mgr. Věra Váňová Krejčová Pd.D.

“Chci, aby v Litomyšli šlo vzdělávání s dobou, aby se děti ve školách učily věci potřebné pro život v dnešním světě.“

Další

Bc. Iva Hloušková

“Jsem pro další výstavbu a obnovu dětských hřišť a herních plácků, které by lákaly děti ven a podpořily jejich zdravý vývoj.“

Lucie Vavřínová

“Chceme-li něco změnit, chceme-li prosadit smysluplné a užitečné věci, musíme převzít odpovědnost, být aktivní slušní a osobně jít příkladem.“

Matěj Bažant

“Z vlastní zkušenosti vím, že sport je dobrá investice do života. Rád bych, aby v Litomyšli byly kvalitní podmínky pro sportování.“

Renata Kmošková

“Litomyšl je příjemným místem pro život. Budu se snažit, aby tomu tak bylo i v budoucnu.“