Program 2022 - 2026

VZDĚLÁVÁNÍ, SPORT, KULTURA

Sport, vzdělávání i kultura jsou životním rytmem celé Litomyšle. Naším cílem je podporovat všechny organizace i jednotlivce, kteří se pro Litomyšl v těchto oblastech angažují.

Nadále chceme:

Podporovat školy – Chceme být školám oporou v inovacích vzdělávání, nadále přispívat na spolupráci s rodilými mluvčími, na výuku a využívání informačních technologií.

Zároveň víme, že školy mají také důležitý sociální charakter, vznikají tam kamarádství a přátelství na celý život, děti se učí žít v kolektivu a chceme podporovat jejich spolupráci a přátelské vidění světa.


Zatahovat studenty do věcí veřejných – Chceme pokračovat v podpoře školních parlamentů a nově motivovat školy a nápadité žáky a studenty, aby se aktivně podíleli na vybraných městských projektech a plánech pro využití veřejného prostoru.


Budovat nová multifunkční hřiště – Mezi II. a III. ZŠ a na atletickém stadionu bychom rádi celoročně přístupné hřiště s umělým povrchem. Další multifunkční hřiště máme vyprojektováno na atletickém stadionu, i tam by si naše děti mohly zahrát minifotbal, basket nebo volejbal na kvalitním povrchu. Péče o stávající hřiště je pro nás samozřejmostí.


Podporovat sportovní a pohybové aktivity – Nové i ty zaběhlé. Rádi se přidáme k propagaci sportů a pohybu týdnem mobility, podporou chůze pěšky ad. Připravili jsme jasný systém podpory sportování mládeže i trenérů dětí a mládeže a chceme jej zachovat s navýšením finančních prostředků do této oblasti.


Hýčkat kulturu – bez kultury si Litomyšl nedovedeme představit. Počítáme s finanční i organizační podporou tradičních velkých i menších kulturních akcí a festivalů. Od akcí s milionovým rozpočtem po drobné intervence s náklady nižších tisíců – to vše dělá Litomyšl Litomyšlí.


Dopřát relax návštěvníkům i domácím – Rádi bychom, aby si domácí i ostatní návštěvníci Klášterních a zámeckých zahrad mohli za hezkého počasí půjčit deku na piknik nebo lehátko a vychutnávat poklid maloměsta.


Propojovat potřeby – Chceme přispět k větší provázanosti mateřských a základních škol s potřebami dětí a rodičů. Vzdělávání je veřejná služba. Město je zřizovatelem mateřských a základních škol. Kromě péče o zázemí svých škol, technický stav budov, by se mělo zajímat i o to, jak jsou jeho občané – rodiče a děti – spokojeni s kvalitou vzdělávání a službami souvisejícími.

Proto chceme vést školy k tomu, aby rodičům více naslouchaly, pravidelně mapovaly jejich potřeby a očekávání, získávaly od nich zpětnou vazbu. Se zjištěnými údaji pak dále pracovaly, snažily se tam, kde je to relevantní, vycházet vstříc, nabízené služby vůči jejich potřebám adaptovat.


Podporovat spolupráci namísto rivality – Chceme podpořit projekty zaměřené na spolupráci mezi pedagogy napříč mateřskými a základními školami. Věříme, že sdílení příkladů dobré praxe a vzájemná výměna zkušeností jsou cestou ke kvalitnímu vzdělávání pro každé dítě v Litomyšli, že spolupráce přináší více než soupeření a chránění si svého „know how“.

Garanti

Mgr. Miroslav Hájek

“Hudba a sport tvoří nedílnou součást mého života. V těchto oblastech se cítím doma a chci v nich být přínosem našemu městu.“

Mgr. Věra Váňová Krejčová Pd.D.

“Chci, aby v Litomyšli šlo vzdělávání s dobou, aby se děti ve školách učily věci potřebné pro život v dnešním světě.“

Další

Bc. Iva Hloušková

“Jsem pro další výstavbu a obnovu dětských hřišť a herních plácků, které by lákaly děti ven a podpořily jejich zdravý vývoj.“

Lucie Vavřínová

“Chceme-li něco změnit, chceme-li prosadit smysluplné a užitečné věci, musíme převzít odpovědnost, být aktivní slušní a osobně jít příkladem.“

Matěj Bažant

“Z vlastní zkušenosti vím, že sport je dobrá investice do života. Rád bych, aby v Litomyšli byly kvalitní podmínky pro sportování.“

Renata Kmošková

“Litomyšl je příjemným místem pro život. Budu se snažit, aby tomu tak bylo i v budoucnu.“