Program 2022 - 2026

SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ

Napneme síly k podpoře rodiny a všech jejích generačních pater. Protože v ní vidíme budoucnost společnosti a městské komunity. Protože si musíme a chceme pomáhat.

O co se jmenovitě chceme snažit:

Vybudovat nový domov pro seniory 


Zastupitelstvo začalo odkládat stranou peníze z úsekového měření i úvěru a město má tak na speciálním spořícím učtu tak prvních 85 milionů. Kromě tohoto “spoření” budeme i nadále aktivně hledat dotace, projekty nebo další cesty, které by nový domov pomohly co nejdříve zafinancovat. Budoucí provoz domova pro seniory má i nadále zajišťovat městská organizace, stavbu může zvládnout soukromý investor, pokud nabídne výhodné podmínky.


Zjednodušovat řešení krizových situací 


Chceme mít ve městě kontaktní osobu, která se bude orientovat napříč sociální i zdravotní oblastí. Bude schopna poradit občanům, jaké služby mají ve své situaci k dispozici a vysvětlí, jak přesně postupovat a co, kde a jak zařídit, aby žadatel na službu co nejjednodušeji dosáhl.


O spolupráci sociální a zdravotní oblasti 


Obě oblasti by měly vědět o vzájemných možnostech a tam, kde to lze, systémově spolupracovat. Zorganizujeme veletrh sociálních a zdravotních služeb, ale podpoříme také osobní setkávání regionálních pracovníků napříč sociálními a zdravotními obory pod záštitou města.


O zachování nemocnice a dostupnosti lékařské péče v Litomyšli 


Ve spolupráci s vedením místní nemocnice chceme nadále rozvíjet léčebnou péči v Litomyšli, město může poskytovat finance pomocí Nadačního fondu či nabídnout byty pro zaměstnance litomyšlské nemocnice. Nemocnice Litomyšl má v kraji své nezastupitelné místo, a to chceme spolu se všemi partnery ze zastupitelstva na kraji prosazovat.


Podávat pomocnou ruku klopýtajícím 


Budeme pokračovat v podpoře soběstačnosti rodin a jejich členů v náročných životních situacích, v začleňování cizinců do městské komunity i v dalších úkolech, které nám přináší doba. Moc díky vám všem, kteří jste jako dobrovolníci v této práci s námi!

Garanti

Petra Benešová

“Orientuji se v systému veřejné správy a samosprávy. Blízká mi je sociální oblast a neziskový sektor.“

 

Mgr. Olga Radimecká

„Moje práce je být mezi lidmi. Naslouchat jim a podat pomocnou ruku, když se ocitnou ve složité sociální situaci.“

Další

Bc. Soňa Neugebauerová

“Ráda pomohu vytvářet v Litomyšli snazší podmínky ke zdravému životnímu stylu. Ve zdravotnictví pracuji celý život a svůj slib budu ráda plnit i tímto způsobem.“

 

Tomáš Rothschein

“Chci pomoci, aby Litomyšl zůstala městem, kam se mladí lidé po studiích chtějí vracet.“

Petra Sýkorová

“Dokážu zaujmout odstup a připustit odlišný pohled a jsem si dobře vědoma, že stále je co vylepšovat.“