Program 2022 - 2026

ROZVOJ MĚSTA, INVESTICE

Při směrování a řízení našeho města se snažíme pečlivě naslouchat názorům vás občanů i našich partnerů na radnici.

Přestože jsme v tomto volebním období prošli krizovými roky, podařilo se nám splnit nebo nastartovat většinu našich předvolebních předsevzetí.

V dalších letech je plánujeme dotahovat a rozvíjet.

Kdybychom to měli vyjmenovat, chceme:

Stavět a opravovat


Od minulých voleb se nám podařilo rozjet řadu projektů na podporu bydlení (přes 70 bytů u nemocnice, pozemky Na Lánech a Na Prokopu). Chceme dál pracovat na zajišťování dostupnosti pozemků i bytů pro občany a nově příchozí. Ve výhledu máme:

 • startovací byty na Zahájské nad sociálním bydlením
 • nový bytový dům na Z. Kopala
  s důrazem na kvalitu bydlení
  včetně využívání obnovitelných
  zdrojů
 • opravit ulici Portmanku, Havlíčkovu,
  Mařákovu, Trstěnickou
  a Na Lánech
 • nové řadové domky a rodinné
  domky v Husově čtvrti
  a na ProkopuVyspravovat a oživovat


Budeme pokračovat ve využívání dotací na úpravy veřejného prostoru i opravy historických budov v majetku města:

 • renovaci zaslouží Dům U Rytířů, Městská knihovna, Rodný byt B. Smetany i budova městské policie
 • dotáhneme zadaný projekt na oživení prostoru kolem sochy B. Smetany
 • myslíme na renovaci zbývající části Vodních Valů
 • podpoříme vybudování STK v Litomyšli
 • zasadíme se o revitalizaci veřejných prostranství v sídlišti nad gymnáziem

 


Myslet na firmy i soukromníky

Dobrou spolupráci mezi městem a podnikateli vidíme jako opravdový přínos pro Litomyšl a její obyvatele. Máme pozitivní zkušenost např. ze spolupráce na modernizaci autokempu, z opravy průchodu u Slezáku ad.


Dávat prostor dobrým nápadům


Máme za sebou 3 ročníky participativního rozpočtu s desítkami přihlášených projektů, z nichž mnoho výherců již svůj záměr zrealizovalo. Vítáme a chceme i v dalším období podporovat každou občanskou aktivitu.

 

Vytrvale komunikovat


Ve vztahu města a jeho obyvatel je stále co vylepšovat, i když už jsme o krok dál:

 • budeme pracovat na zjednodušování a možnostech online komunikace s úřady
 • osobní setkání nevyváží žádná online platforma, a proto si ceníme otevřených debat na důležitá témata ve městě, názory a postřehy občanů jsou pro nás stále důležité
 • chceme realizovat metropolitní optickou síť MÚ a organizací města
 • budeme usilovat o shodu na využití vily Klára, která vyžaduje velké investice, bez nichž pouze dál chátrá a je pro město přítěží

 


Vyjednávat a domlouvat


Co nejrychlejší dostavbu D35 kolem Litomyšle vidíme jako jednoznačný zájem a budeme usilovat o co nejpružnější postup. S krajem a státem chceme jednat o využití “staré pětatřicítky” jako záchytného parkoviště, místa pro zeleň a cyklostezky propojující město.

 

Cyklo a výletovat


Podpora pěší chůze a cyklistiky po městě a v jeho okolí je pro nás jednou z priorit a vizí modernější městské budoucnosti. Vyjednávání pozemkových možností je sice běh na dlouhou trať, ale i tak se něco podařilo postavit nebo alespoň rozjednat (na Osík, na Strakov, do Němčič), a to je potřeba dotáhnout.

 

Vylepšovat v přidružených obcích

 • podporovat nadále pravidelná setkávání osadních výborů
 • navýšit dotační titul na DČOV
 • v Kornicích opravit kapličku, nový chodník kolem silnice, vysázení
  dřevin kolem překladiště
 • v Nedošíně opravit mostky a upravit prostor u Loučné, modernizovat
  veřejné osvětlení, opravit
  sklepní pramen v Nedošínském háji, vyjednat odbočovací pruhy z I/35 do Nedošína
 • v Suché zatrubnit příkop u silnice, obnovit dětské hřiště, opravit kapličku
  a moderizovat osvětlení
 • v Pazuše opravit povrch silnice, modernizovat osvětlení a upravit
  prostranství kolem rybníčku a starého máchadla
 • v Nové Vsi modernizovat veřejné osvětlení, opravit komunikaci na Pohodlí zpracovat projekt na cyklostezku z Čisté, podporovat rozvoj průmyslové zóny Bohemiatex s podmínkou regulace výšky staveb a vybudování nové příjezdové komunikace, opravit hasičskou zbrojnici

Garanti

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.

“V Litomyšli funguje spolupráce a aktivita lidí, na tom bych rád stavěl i do budoucna a posouval naše město k modernímu místu pro život.“

David Edlman

„Pracovat pro další rozvoj Litomyšle v zastupitelstvu města, pracovních skupinách nebo komisích má pro mne stále smysl.“

Další

Pavlína Jiříčková

“Za všechny občany Litomyšle „hlídám“ městský rozpočet ve finančním výboru. Není mi lhostejné, jak bude Litomyšl vypadat v budoucnu.“

Mgr. Matyáš Hájek

„Jsem kreativec, podnikatel a ajťák. Mým denním chlebem jsou úkoly, které vyžadují spolupráci více lidí a dobrý nápad. Rád pomohu, kde mohu.“

Ing. Štěpánka Kopecká

“Litomyšl mám moc ráda a chtěla bych přispět k tomu, aby byla ještě krásnějším, zelenějším a klidnějším místem pro život.“

Ing. Jakub Tmej

“Kandiduji proto, abych mohl ovlivňovat dění, přispívat názorem a abych měl možnost usměrňovat to, co se mi nelíbí.“