Program 2022 - 2026

ROZVOJ MĚSTA, INVESTICE

Při směrování a řízení našeho města se snažíme pečlivě naslouchat názorům vás občanů i našich partnerů na radnici.

Přestože jsme v tomto volebním období prošli krizovými roky, podařilo se nám splnit nebo nastartovat většinu našich předvolebních předsevzetí.

V dalších letech je plánujeme dotahovat a rozvíjet.

Kdybychom to měli vyjmenovat, chceme:

Bydlení pro obyvatele Litomyšle – Od minulých voleb se nám podařilo rozjet řadu projektů na podporu bydlení (přes 70 bytů u nemocnice, pozemky Na Lánech a Na Prokopu). Chceme dál pracovat na zajišťování dostupnosti pozemků i bytů pro občany a nově příchozí. Ve výhledu máme projekt nájemních bytů na ulici Zahájská (nad sociálním bydlením) a nový bytový dům nad ulicí Z. Kopala.

 

Vyspravovat a oživovat – Budeme pokračovat ve využívání dotací na úpravy veřejného prostoru i opravy historických budov v majetku města. Renovaci zaslouží Dům U Rytířů, Městská knihovna, Rodný byt B. Smetany i budova městské policie. Rádi dotáhneme zadaný projekt na oživení prostoru kolem sochy B. Smetany a renovaci zbývající části Vodních Valů. 

 

Myslet na firmy i soukromníky – Dobrou spolupráci mezi městem a podnikateli vidíme jako opravdový přínos pro Litomyšl a její obyvatele. Máme pozitivní zkušenost např. ze spolupráce na modernizaci autokempu, z opravy průchodu u Slezáku ad. Jako náš úkol do příštího období vidíme shodu na využití vily Klára, která vyžaduje velké investice, bez nichž pouze dál chátrá.

 

Využívat vaše dobré nápady – Máme za sebou 3 ročníky participativního rozpočtu s desítkami přihlášených projektů, z nichž mnoho výherců již svůj záměr zrealizovalo. Vítáme a chceme i v dalším období podporovat každou občanskou aktivitu.

 

Vytrvale komunikovat – Ve vztahu města a jeho obyvatel je stále co vylepšovat, i když už jsme o krok dál. Budeme pracovat na zjednodušování a možnostech online komunikace s úřady. Osobní setkání však nevyváží žádná online platforma, a proto si ceníme otevřených debat na důležitá témata ve městě. Názory a postřehy občanů jsou pro nás stále důležité.

 

Obecně vylepšovat – Máme rozpracované projekty na opravy komunikací v obcích a budeme hledat dotační tituly na jejich realizaci. Opravit je potřeba ulice, mj. Portmanku, Nerudovu nebo Mařákovu ulici i komunikace v integrovaných obcích.

 

Vyjednávat a domlouvat – Co nejrychlejší dostavbu D35 kolem Litomyšle vidíme jako jednoznačný zájem a budeme usilovat o co nejpružnější postup. S krajem a státem chceme jednat o využití “staré pětatřicítky” jako záchytného parkoviště, místa pro zeleň a cyklostezky propojující město.

 

Cyklo a výletovat – Podpora pěší chůze a cyklistiky po městě a v jeho okolí je pro nás jednou z priorit a vizí modernější městské budoucnosti. Vyjednávání pozemkových možností je sice běh na dlouhou trať, ale i tak se něco podařilo postavit nebo alespoň rozjednat (na Osík, na Strakov, do Němčič), a to je potřeba dotáhnout.

Garanti

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.

“V Litomyšli funguje spolupráce a aktivita lidí, na tom bych rád stavěl i do budoucna a posouval naše město k modernímu místu pro život.“

David Edlman

„Pracovat pro další rozvoj Litomyšle v zastupitelstvu města, pracovních skupinách nebo komisích má pro mne stále smysl.“

Další

Pavlína Jiříčková

“Za všechny občany Litomyšle „hlídám“ městský rozpočet ve finančním výboru. Není mi lhostejné, jak bude Litomyšl vypadat v budoucnu.“

Mgr. Matyáš Hájek

„Jsem kreativec, podnikatel a ajťák. Mým denním chlebem jsou úkoly, které vyžadují spolupráci více lidí a dobrý nápad. Rád pomohu, kde mohu.“

Ing. Štěpánka Kopecká

“Litomyšl mám moc ráda a chtěla bych přispět k tomu, aby byla ještě krásnějším, zelenějším a klidnějším místem pro život.“

Ing. Jakub Tmej

“Kandiduji proto, abych mohl ovlivňovat dění, přispívat názorem a abych měl možnost usměrňovat to, co se mi nelíbí.“