Program

ROZVOJ MĚSTA, INVESTICE

Chceme chytrou, moderní a vstřícnou Litomyšl

Vztah občanů a města musí být vyvážený a otevřený. Chceme prosazovat moderní způsoby řízení města a komunikace, naslouchat Vašim názorům a brát na ně ohled. Město a jeho vedení musí jít s dobou. V mnohých českých městech to funguje. O velkých investicích je potřeba vést otevřenou diskusi a neustále se snažit získávat maximum dotací, tak jako dosud.

Rádi bychom prosadili:

Bydlení – průběžné investice do pozemků a infrastruktury tak, aby bylo možno stavět jak domy pro individuální výstavbu, tak nájemní bydlení, a to ze soukromých i veřejných zdrojů.

 

Parkování – vybudování parkovacího domu „pod školami“ s lávkou přes R35, do budoucna využití I/35 (průtah městem) pro parkování a jako cyklostezku.

 

Cyklostezky – Budování cyklostezek kolem města a cest do okolí města pro pěší, doplněné alejemi a infrastrukturou. Např. cesty do Kornic, Suché, Oseckého údolí apod.

 

Správa – Město jako řádného hospodáře, protože řádnému hospodáři sluší vzorná péče o vlastní majetek. Tedy pravidelné průběžné investice do oprav majetku města.

 

Participativní rozpočet – cca 1 milion Kč vyčlenit z rozpočtu na investice či živou kulturu. O této sumě by občané hlasováním měli rozhodovat, jak a kde bude investována. V mnoha městech toto již funguje, zvládneme to i v Litomyšli a přidružených obcích.

 

Rozpočet – Vždy vyrovnaný rozpočet, zprůhlednění grantových programů a neustálou průběžnou přípravu projektů pro získávání dotací tak, abychom dosáhli maximálního čerpání dotací. Je škoda nevyužít příležitosti, dokud se nabízí.

 

Spolupráce se soukromými investory – do vybraných oblastí (autokemp Primátor, budova bývalého ředitelství Vertexu v Ropkově ulici, poskytování sociálních služeb apod.).

 

Výběrová řízení – vypisování pravidelných výběrových řízení na vedoucí všech městských organizací a vedoucích odborů.

 

Správa – Město jako řádného hospodáře, protože řádnému hospodáři sluší vzorná péče o vlastní majetek. Tedy pravidelné průběžné investice do oprav majetku města.

 

Participativní rozpočet – cca 1 milion Kč vyčlenit z rozpočtu na investice či živou kulturu. O této sumě by občané hlasováním měli rozhodovat, jak a kde bude investována. V mnoha městech toto již funguje, zvládneme to i v Litomyšli a přidružených obcích.

 

Rozpočet – Vždy vyrovnaný rozpočet, zprůhlednění grantových programů a neustálou průběžnou přípravu projektů pro získávání dotací tak, abychom dosáhli maximálního čerpání dotací. Je škoda nevyužít příležitosti, dokud se nabízí.

 

Spolupráce se soukromými investory – do vybraných oblastí (autokemp Primátor, budova bývalého ředitelství Vertexu v Ropkově ulici, poskytování sociálních služeb apod.).

 

Výběrová řízení – vypisování pravidelných výběrových řízení na vedoucí všech městských organizací a vedoucích odborů.

Garanti

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.

„Čím víc jsem toho procestoval po světě, tím raději žiju v Litomyšli. Myslím, že nám tady (téměř) nic nechybí. A to, co chybí nebo nefunguje, bych rád změnil…“

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.

„Čím víc jsem toho procestoval po světě, tím raději žiju v Litomyšli. Myslím, že nám tady (téměř) nic nechybí. A to, co chybí nebo nefunguje, bych rád změnil…“

Další

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.

„Čím víc jsem toho procestoval po světě, tím raději žiju v Litomyšli. Myslím, že nám tady (téměř) nic nechybí. A to, co chybí nebo nefunguje, bych rád změnil…“

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.

„Čím víc jsem toho procestoval po světě, tím raději žiju v Litomyšli. Myslím, že nám tady (téměř) nic nechybí. A to, co chybí nebo nefunguje, bych rád změnil…“

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.

„Čím víc jsem toho procestoval po světě, tím raději žiju v Litomyšli. Myslím, že nám tady (téměř) nic nechybí. A to, co chybí nebo nefunguje, bych rád změnil…“

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.

„Čím víc jsem toho procestoval po světě, tím raději žiju v Litomyšli. Myslím, že nám tady (téměř) nic nechybí. A to, co chybí nebo nefunguje, bych rád změnil…“

Další oblasti

Sociální oblast,
zdravotnictví

Ekologie, péče
o krajinu

Vzdělání, sport,
kultura