Mgr. Věra Krejčová PhD
vysokoškolská pedagožka, lektorka a mentorka ve vzdělávání učitelů (44)

"Jde mi o to, aby v Litomyšli šlo vzdělávání s dobou"

 

V srdci našeho města...

Stála jsem u zrodu Školamyšle a jsem předsedkyní jejího rodičovského spolku.

Jsem odbornou garantkou Festivalu vzdělávání v Litomyšli "Nakopněte svoji školu".

Pracuji pro Vás v komisi pro výchovu a vzdělávání v Litomyšli.

...i labyrintu světa

Mohu nabídnout zkušenosti, které jsem sbírala v mateřských a základních školách v Holandsku, Finsku, Anglii, USA... Nejvíce ale v českých školách, které sledují vzdělávací trendy a vydaly se cestou inovací.

 

"Budu v Litomyšli ráda spolupracovat na projektech, které podpoří otevřenost škol vůči inovacím, větší provázanost mateřských a základních škol s potřebami dětí a rodičů, vyšší míru zapojení rodičů do fungování škol a skutečné vzájemné spolupráce."

 

Do Litomyšle mě poprvé v roce 1988 přivedlo studium na Střední pedagogické škole. Už tenkrát se mi zde líbilo, byť město vypadalo jinak než dnes a studentské ubytování v budově piaristického kláštera nebylo zrovna tím, nad čím bych jako čtrnáctiletá dívka plesala. Dnes ale na to, jak jsme chodili s uhláky do klášterních sklepení a topili si v kamnech, ráda vzpomínám… V roce 2004 jsem do Litomyšle přišla podruhé, založila zde rodinu, přivedla na svět dvě děti.

 

Můj život se točí kolem vzdělávání a jeho proměn směrem k vyšší užitečnosti a smysluplnosti pro všechny zúčastněné – děti, učitele, rodiče. Pracuji na inovacích vzdělávání se studenty na univerzitě v Hradci Králové, s učiteli v kurzech po celé České republice, které vedu jako lektorka, nebo přímo ve třídách mateřských a základních škol.

 

Jde mi o to, aby i v Litomyšli šlo vzdělávání s dobou… Moderní město nejen v architektuře, moderní i ve vzdělávání.

 

Na čem nyní v Litomyšli pracuji:

Své zkušenosti se vzděláváním jsem jako jeden z litomyšlských rodičů promítla do aktivity směřující k založení základní školy Školamyšl. Pracuji pro tuto školu jako předsedkyně stejnojmenného rodičovského spolku. Těší mě, že Školamyšl - spolek i škola je komunitním projektem vzešlým „zdola“, že jeho podstatou je obrovská míra spolupráce rodičů s učiteli a také to, že si škola v Litomyšli za více než čtyři roky své existence našla své místo a rozšiřuje tak pro zdejší obyvatele nabídku vzdělávání o další variantu.

 

Jako odborný garant Festivalu vzdělávání v Litomyšli, „Nakopněte svoji školu“, mám radost, že tato akce na poli vzdělávání zakládá pro město novou tradici a že díky festivalu přicházejí do Litomyšle zajímaví řečníci a lektoři, odborníci na vzdělávání. Z jejich dovedností mohou těžit pedagogové všech místních škol i rodičovská veřejnost, na niž při plánování přednášek festivalu vždy myslíme.

 

Pracuji pro Vás v komisi pro výchovu a vzdělávání města Litomyšl, ve správní radě Rodinného centra Litomyšl i jako externí konzultant Klubu neformálního předškolního vzdělávání (Klubík na Toulovcově náměstí).

Více...
Méně