Tomáš Rothschein
student politologie a práv na UK (21)

"Kouzlo Litomyšle spočívá v tom, že i přes svoji podstatu maloměsta dokáže vytvořit věrohodnou iluzi velkoměsta."

 

Jakožto turistický průvodce po městě si výše uvedenou skutečnost uvědomuji velice dobře. Již čtvrtým rokem přicházím do styku s cizinci a naslouchám jejich chválám i výtkám. Nacházím tak obrovský zdroj inspirace pro případné změny, vylepšení, ale také jiný pohled na věci, které místní občan kolikrát vidí jako zažité, či neměnné.

 

V zastupitelstvu bych rád prosazoval hlas mladých a studentstva, mezi které se taky počítám. Jsem absolventem místního gymnázia a svůj rozvoj jsem momentálně přesunul do Prahy, kde studuji práva na Univerzitě Karlově a politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd. Studium gymnázia jsem také proložil ročním studiem v Minnesotě v USA, kde jsem načerpal nesmírné množství zkušeností, ze kterých těžím dodnes.

 

Nicméně byly to právě mé časté pobyty v zahraničí, které mne naučily lásce k domovu, a i já sám bych proto rád využil své schopnosti, a možná i trochu té mladické drzosti, k poskytnutí rozdílného náhledu na problémy, které město musí řešit.

 

"Naši mladí jsou budoucností našeho města, dejme jim proto důvod se domů vracet."