Bc. Soňa Neugebauerová
vrchní sestra v Centru sociální pomoci, porodní asistentka v Litomyšlské nemocnici (39)

" Je nutné podpořit dostupnost kvalitní zdravotní péče pro každého, kdo ji potřebuje"

 

Vždy jsem chtěla zaměřit své povolání na pomoc druhým

Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu ve Svitavách a Fakultu zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Celý život pracuji ve zdravotnictví.

 

Pomáhat můžeme lidem i městu

Sním o svobodném a lidském městě, které slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jemu. O městě plném všestranně vzdělaných lidí, protože bez nich nelze řešit žádný z našich problémů – lidských, ekonomických, ekologických, sociálních a politických.