Petra Benešová
vedoucí Rodinného centra Litomyšl (44)

"Do rady města vnáším ženský pohled. Jsem toho názoru, že muži 'budují' a ženy 'zabydlují'. Ženský i mužský pohled je důležitý pro celistvost a vyrovnaný přístup k jednotlivým řešením"

 

S grácií v úřadě...

Jsem členkou zastupitelstva Litomyšle (od r. 2010). Nesu zodpovědnost i v městské radě (od r. 2014). Jsem externí konzultantkou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

I doma...

Jsem manželka, matka 3 dcer. Mám srdce pro lidi. Když to přeložím do politické hantýrky, tak je mi v městské politice blízká sociální oblast.

"Rozhodování není vždy jednoduché a jednoznačné. Pro mě je důležitá osobní zodpovědnost a hlasování k trvalému prospěchu pro Litomyšl."

Kdo jsem?

Manželka, matka, dcera, vedoucí Rodinného centra Litomyšl, zastupitelka a radní Města Litomyšl, externí konzultantka Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jsem optimista, na všem se dá najít něco pozitivního, někdy je ovšem potřeba trocha trpělivosti.

 

Co je pro mě v životě důležité?

Manžel Martin, dcery Bára, Magdalena a Adéla, které jsou pro mě velkým zdrojem poznání a inspirace.

Důvěřovat v sebe sama i v druhé.

Uvědomění, že každý den je darem.

Energie jsou vždy vyvážené - dáš, dostaneš.

Nejcennější co máme, jsou lidé kolem nás, rodina, přátelé, kolegové.

Upřímnost, otevřenost a jednoduchost.

Práce na zahradě a na chalupě.

 

Co opravdu z duše nemám ráda?

Manipulaci, zvlášť strachem, která se mnohdy tváří jako pomocník a zachránce.

Cílené zamlčování informací s cílem upravit skutečnost.

 

Mým oblíbeným mottem je:

Existuje-li cíl, cesta se vždycky najde.

 

A ještě pár odpovědí na některé otázky

 

Kolik let působíš v zastupitelstvu a kolik let v radě?

"Od roku 2010 jsem členkou zastupitelstva Litomyšle, tedy osmým rokem pracuji pro Litomyšl v zastupitelstvu. Od roku 2014 nesu zodpovědnost i v Radě města Litomyšl. Rozhodování není vždy jednoduché a jednoznačné. Pro mě je důležitá osobní zodpovědnost a hlasování v souladu se svým přesvědčením a s vyhodnocením informací k trvalému prospěchu pro Litomyšl. Tento princip je zásadní pro Generaci 89. Což se také ukázalo třeba v jednom ze zásadních hlasování o trasování silnice D35, kdy zastupitelé za Generaci89 hlasovali v souladu s těmito principy.

 

Co se ti za ta léta povedlo? Nebo co si myslíš, že se ti v radě daří, popř. co je tvým cílem v radě? Co se tam snažíš vnést. 

Do Rady města vnáším ženský pohled, jsem toho názoru, že muži „budují“ a ženy „zabydlují“. Ženský i mužský pohled je důležitý pro celistvost a vyrovnaný přístup k jednotlivým řešením. Nejbližší mi je oblast sociální, vzdělávání a životního prostředí. Za velmi příjemnou a zodpovědnou považuji svoji roli oddávající. Vstoupit do manželství je významné rozhodnutí. Vždy zjišťuji telefonicky či osobní schůzkou představy o průběhu svatebního obřadu, co je pro novomanželé důležité či naopak citlivé, tak aby si svatební obřad co nejvíce užili a byl pro ně krásným začátkem manželství.

 

Píšeš, že tvé motto zní: "Existuje-li cíl, cesta se vždycky najde." Jak se tohle daří, dle tvého názoru v Litomyšli?

Nese to sebou vytrvalost a opakované věnování se tématu. Takovýchto případů, počínaje sociálními službami, vzděláváním, dopravou či hospodařením s vodou, je samozřejmě velká řada. Považuji za důležité se věnovat vytvoření návrhu studie volnočasového portálu. Litomyšl vynakládá významné finanční prostředky na členství v různých uskupeních, na prezentaci na veletrzích, na PR či prezentační materiály. Vzhledem k velkému množství informací je bohužel web Litomyšle velmi složitý a nepřehledný. Volnočasový portál by umožnil snadný a jednoduchý přístup k akcím a dění v Litomyšli. Za potřebné dále považuji vyřešit náš psí útulek. Když už se pes se dostane do útulku, musí mít i v zimě vodu, prostor pro ošetření veterinářem; nemocný pes či fena se štěňaty by měli mít částečně chráněný kotec, kde nemrzne, venčící kotec, prostor pro přípravu a skladování krmiva, atd. Ve chvíli, kdy se majitel nechce nebo z nějakého důvodu nemůže o svého psího mazlíčka starat a pes je umístěn do psince, neseme za psa zodpovědnost a měli bychom vytvořit takové podmínky, aby nestrádal a netrpěl.

Více...
Méně