Naše projekty

 
 
 
 

Bleší trhy 2019

Bleší trhy 2019

PRO JEDNOHO STARÝ KRÁM, PRO JINÉHO POKLAD … aneb Bleší trhy v Litomyšli už podeváté.

15. června 

20. července

17. srpna

7. září

Uvidíme se?

Že nevíte, co se bude dít?

Projděte dům od sklepa až po půdu a všechno, co už nepotřebujete, pošlete o dům dál! Těšíme se, že se i letos potkáme na Toulovcově náměstí, něco prodáme, něco málo koupíme, ale hlavně se opět na pár hodin zastavíme a budeme mít čas dát si kávu a popovídat si.

 

...Klikněte na nadpis a dozvíte se další podrobnosti!

 
 
 

Farmářské trhy 2019

Zveme Vás na farmářské trhy, které budou probíhat každou sobotu od 4. května do 9. listopadu včetně od 8 do 11,30 hodin, výjimkou budou soboty 18.5., 22.6., 3.8. a 21.9. 2019, kdy se farmářské trhy konat nebudou. Pokud máte zájem o prodej svých výrobků, vypěstků či přebytků, kontaktujte pana J. Dvořáka na tel. č.: 775 653 315

 
 
 

Litomyšlské fórum

Připravujeme pro vás další ročník na podzim 2019. 

 
 
 

Ukliďme Česko

 
 
 

Piána do ulic

Také v roce 2017 jsme v Litomyšli provozovali dvě piana. Jedno v průchodu do Litomyšlského zámku u Informačního centra, druhé piano bylo nově po domluvě s ředitelem SPgŠ panem Leníčkem a panem architektem Burianem přemístěno z autobusového nádraží na školní dvůr Pedagogické školy, kde se díky firmě STORY DESIGN vybudovalo jednoduché zastřešení. Školní dvůr je zcela přístupný v otvírací době během celého týdne i o víkendech. Na noc se dvůr zavírá. Obě piana byla nově naladěna a drobně repasována. O piána se stará Míra Hájek.

 
 
 

Černobyl

V červnu 2017 se Petra Benešová společně se členy Europe clubu zúčastnila setkání se zástupci z partnerského města Roden v Nizozemsku. Tématem setkání byl zdravotní pobyt děti z Běloruska, neboť tato oblast patří mezi nejvíce postižené oblasti po jaderném výbuchu v Černobylu. Našim cílem je přivézt děti z Běloruska i do Litomyšle. Malé děti z postižené oblasti mají „srdce starého člověka, čtyřtýdenní pobyt mimo jejich domov – místo i v dnešní době zatížené vysokou radioaktivitou, zlepší jejich zdravotní stav až o 60%. Bohužel jsme po mnoha krocích zjistili, že přivézt děti z Běloruska do ČR na ozdravný pobyt není tak jednoduché, jak se původně jevilo. Chybí totiž dohoda mezi oběma zeměmi, která by toto umožnila. Iniciovali jsme jednání o této dohodě, psali jsme maily kompetentním osobám, s mnohými jsme hovořili i osobně. Legislativní proces stále probíhá. A my musíme nyní čekat. Nadále zůstáváme v kontaktu s lidmi, kteří mohou dohodu mezi ČR a Běloruskem posunout dále, komunikujeme s nimi, jsme připraveni začít jednat, jakmile to bude možné.