Na koho se tu nejvíce zapomíná?

 

 

Není nám jedno, jak se žije rodinám v Litomyšli. A to rodinám na začátku své cesty – s malými dětmi, rodinám ve své střední etapě – s odrostlými dětmi a stárnoucími rodiči i rodinám seniorů. Rodina ve všech svých fázích je pro nás důležitá.

Naším cílem je vytvořit v Litomyšli takové podmínky, aby zde mladí lidé zakládali rodiny a starší lidé či rodiny v náročné situaci měly k dispozici služby, které pomohou vše zvládnout. Proto mezi naše priority patří podpora cenově dostupného bydlení. Dále je třeba myslet na podporu zařízení pro předškolní výchovu a péči o malé děti, aby rodiče mohli snáze skloubit pracovní život s rodinným. V souvislosti s tímto konceptem podpoříme využití budovy současné LDN na zařízení, kde bude zajištěna péče o děti a seniory.

Na pomoc seniorům se zaměříme i podporou výstavby nového domova pro seniory. Nebude to, hned, proto do té doby budeme cíleně tvořit podmínky, aby stávající domov mohl fungovat tak, jak odpovídá současným standardům, trendům a nárokům klientů.

Nejen seniorský věk má své složitosti. Do náročné situace, kterou nezvládne řešit vlastními silami, se může člověk dostat kdykoli. Proto budeme podporovat práci sociálních služeb a zařízení, která pracují s lidmi a rodinami v těžkých situacích.