Mgr. Věra
Váňová Krejčová Ph.D.

48 let, pedagožka na VŠ, lektorka ve vzdělávání učitelů

“Chci, aby v Litomyšli šlo vzdělávání s dobou, aby se děti ve školách učily věci potřebné pro život v dnešním světě.“

Věra Váňová Krejčová

Do Litomyšle mě poprvé přivedlo studium na Střední pedagogické škole, psal se rok 1988. Podruhé
jsem přišla v roce 2004 a zůstala. Mám dvě děti a pro život (nejen rodinný) považuji Litomyšl za
město „značka ideál“.

 

Můj svět se točí kolem vzdělávání a jeho proměn směrem k vyšší užitečnosti a smysluplnosti pro děti, učitele, rodiče. Na inovacích ve školství pracuji se studenty na univerzitě v Hradci Králové, v kurzech
s učiteli po celé České republice a také přímo ve třídách mateřských a základních škol. Litomyšli mohu nabídnout zkušenosti, které jsem nasbírala ve školách v zahraničí (Holandsko, Finsko, Anglie, USA,
Dánsko…), zejména pak ale u nás v ČR ve školách, které sledují vzdělávací trendy a vydaly se cestou inovací.

V Litomyšli chci spolupracovat na projektech, které podpoří:

  • otevřenost škol vůči inovacím
  • provázanost mateřských a základních škol s potřebami dětí a rodičů
  • vyšší míru zapojení rodičů do fungování škol a skutečné vzájemné spolupráce

Na čem se v Litomyšli podílím:

  • Jsem odborným garantem festivalu vzdělávání v Litomyšli „Nakopněte svoji školu“. Mám radost, že tato akce láká do Litomyšle významné odborníky z oblasti vzdělávání, z jejichž zkušeností mohou těžit pedagogové všech místních škol i rodičovská veřejnost, na níž při plánování programu festivalu vždy myslíme.
  • Pracuji pro vás v komisi pro výchovu a vzdělávání města Litomyšl, ve správní radě Rodinného centra Litomyšl.
  • Jsem jedním z rodičů- zřizovatelů Základní školy ŠKOLAMYŠL. Těší mě, že Školamyšl má za více než osm let své existence ve městě a blízkém regionu své příznivce, je místem, které inspiruje a rozšiřuje nabídku vzdělávání v naší lokalitě.