Tomáš
Rothschein

25 let, pracovník na Odboru azylové a migrační politiky MVČR

“Chci pomoci, aby Litomyšl zůstala městem, kam se mladí lidé po studiích chtějí vracet.“

Tomáš Rothschein

V zastupitelstvu bych rád prosazoval hlas mladých, mezi které se ještě počítám. Jsem absolventem místního gymnázia a svůj rozvoj jsem momentálně přesunul do Prahy, kde jsem studoval práva na Univerzitě Karlově a politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd. Studium gymnázia jsem také proložil ročním studiem v Minnesotě v USA, kde jsem načerpal nesmírné množství zkušeností, ze kterých těžím dodnes.

 

Nicméně byly to právě mé časté pobyty v zahraničí, které mne naučily lásce k domovu, a i já sám bych proto rád využil své schopnosti, a možná i trochu té mladické drzosti, k poskytnutí rozdílného náhledu na problémy, které město musí řešit.