Petra
Benešová

48 let, vedoucí Rodinného centra v Litomyšli

“Orientuji se v systému veřejné správy a samosprávy. Blízká mi je sociální oblast a neziskový sektor.“

Petra Benešová

Jsem členkou zastupitelstva Litomyšle (od r. 2010). Nesu zodpovědnost i v městské radě (od r. 2014).

Mám srdce pro lidi. Když to přeložím do politické hantýrky, tak je mi v městské politice blízká sociální oblast. V poslední době se dobrovolnicky věnuji práci s ukrajinskými uprchlíky, kteří k nám do Litomyšle přicházejí.

Kdo jsem?

Manželka, matka, dcera, vedoucí Rodinného centra Litomyšl, zastupitelka a radní Města Litomyšl, členka zřizovatelů Základní školy ŠKOLAMYŠL, externí konzultantka Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jsem optimista, na všem se dá najít něco pozitivního, někdy je ovšem potřeba trocha trpělivosti.

Co je pro mě v životě důležité?

Manžel Martin, dcery Bára, Magdalena a Adéla, které jsou pro mě velkým zdrojem poznání a inspirace.

Důvěřovat v sebe sama i v druhé.

Uvědomění, že každý den je darem.

Energie jsou vždy vyvážené – dáš, dostaneš.

Nejcennější, co máme, jsou lidé kolem nás, rodina, přátelé, kolegové.

Upřímnost, otevřenost a jednoduchost.

Práce na zahradě a na chalupě.

Co opravdu z duše nemám ráda?

Manipulaci, zvlášť strachem, která se mnohdy tváří jako pomocník a zachránce.

Cílené zamlčování informací s cílem upravit skutečnost.

Mým oblíbeným mottem je:

Existuje-li cíl, cesta se vždycky najde.

A ještě pár odpovědí na některé otázky

Kolik let působíš v zastupitelstvu a kolik let v radě?

„Od roku 2010 jsem členkou zastupitelstva Litomyšle, tedy osmým rokem pracuji pro Litomyšl v zastupitelstvu. Od roku 2014 nesu zodpovědnost i v Radě města Litomyšl. Rozhodování není vždy jednoduché a jednoznačné. Pro mě je důležitá osobní zodpovědnost a hlasování v souladu s mým přesvědčením a s vyhodnocením informací k trvalému prospěchu pro Litomyšl. Tento princip je zásadní pro Generaci 89.

Co se ti za ta léta povedlo? Nebo co si myslíš, že se ti v radě daří, popř. co je tvým cílem v radě? Co se tam snažíš vnést.

Do Rady města vnáším ženský pohled, jsem toho názoru, že muži „budují“ a ženy „zabydlují“. Ženský i mužský pohled je důležitý pro celistvost a vyrovnaný přístup k jednotlivým řešením. Nejbližší mi je oblast sociální, vzdělávání a životního prostředí. Za nejpřínosnější předložené usnesení považuji zachování stávajícího rozsahu chirurgického oddělení v Litomyšlské nemocnici. Velmi příjemnou a zodpovědnou pozicí pro mě je role oddávajícího. Vstoupit do manželství je významné rozhodnutí. Vždy zjišťuji telefonicky či osobní schůzkou představy o průběhu svatebního obřadu, co je pro novomanželé důležité či naopak citlivé, tak aby si svatební obřad co nejvíce užili a byl pro ně krásným začátkem manželství.

Píšeš, že tvé motto zní: „Existuje-li cíl, cesta se vždycky najde.“ Jak se tohle daří, dle tvého názoru v Litomyšli?

Nese to sebou vytrvalost, hledání různých způsobů a opakované věnování se tématu. Jednou z důležitých priorit pro Litomyšl je vybudování nového Domova pro seniory. Vedle pravidelného odkládání financí musíme hledat možné dotace a projekty a dalších řešení pro vybudování domova. Nestabilní ekonomická situace může zvyšovat náročné životní situace rodin. Je pro ní důležité orientovat se v různorodých každodenních krizových situacích a vědět na koho se obrátit pro řešení aktuální situace. Role města je zvyšování informovanosti o sociálních a zdravotních službách a nabídky podpory pro rodinu.