Pavel
Kovář

23 let, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy

“Po studiích bych se v mé rodné Litomyšli rád usadil natrvalo. A protože mi není lhostejný budoucí rozvoj města, chci se na jeho podobě aktivně podílet.“

Pavel Kovář

Proč bych se měl stát zastupitelem? 
Myslím si, že jsem komunikativní a při řešení problémů se vždy snažím naslouchat oběma stranám, což může přinést vytoužený kompromis. Zároveň si umím stát za svým názorem, za který jsem ochoten férově bojovat.

 

O co bych se chtěl osobně zasadit? 
Základními pilíři dobrého fungování jakékoliv společnosti je vzdělanost, dostatečná informovanost a rozhodování se na základě faktů a dat. Proto bych chtěl navázat na již dobře zavedenou praxi Generace 89 z jejího dosavadního působení na radnici, a to především v otevřenosti směrem k občanům města. Konkrétně se mi jedná o komunikaci s lidmi, vysvětlování jednotlivých kroků města či představování důležitých témat nejen z oblasti ekologie a péče o krajinu. Tyto aktivity totiž napomáhají ke zvyšování zájmu o veřejné záležitosti a celkovému zkvalitňování úrovně života v našem městě.