Lucie
Vavřínová

42 let, učitelka v ZUŠ – zobcová a příčná flétna, sbormistryně dětských pěveckých sborů Pidihlásek, Poupátka, Kvítek, Lilium

“Chceme-li něco změnit, chceme-li prosadit smysluplné a užitečné věci, musíme převzít odpovědnost, být aktivní, slušní a osobně jít příkladem.“

Lucie Vavřínová

Myslím si, že jakákoliv kultura, ať už jde o hudbu, výtvarné umění nebo literaturu, má obrovský vliv na celkovou náladu a charakter města. V Litomyšli se děje spousta krásných akcí, některé jsou v začátcích, jiné už se těší oblibě delší čas a nejen litomyšlští, ale i „cizáci“ je vnímají již jako tradici.


Byla bych ráda a považuji za velmi důležité, aby se naše město i nadále posouvalo k pěstování kulturního ducha u všech Litomyšláků, a to už u dětí v útlém věku. Ráda bych, aby naše děti měly možnost ještě častěji navštěvovat kulturní akce, koncerty, divadelní představení či výstavy určené primárně dětem a mládeži a aby nabídka programů byla pestrá a kvalitní. Aby návštěvou kulturních akcí, koncertů a divadelních představení mohly propojovat znalosti získané ve škole. Ráda bych, aby děti ze základních a středních škol měly možnost aktivně se zapojit do veřejného dění a mohly si vyzkoušet řešení témat týkajících se kulturního dění v našem městě. Aby kultura nebyla jen pro intelektuály, ale byla součástí každého z nás.