Bleší trhy 2021

Blešáky v létě 2021 máme v plánu

Asi už to všechno znáte, ale pro jistotu přidáváme pár základních informací, jak to s blešáky chodí.

Bleší trh probíhá od 8 do 11 hodin na Toulovcově náměstí v Litomyšli. Prodejci prodávají své věci za cenu, kterou si sami určí. Doporučujeme vzít si s sebou prodejní stolek, lavici, židli nebo cokoliv, na čem své unikátní bleší kousky vystavíte na odiv.

 

Jen pro připomenutí, důležité! Z výtěžku prodeje odvede každý prodávající částku, jež uzná za vhodnou, minimálně však 20% do Blešího dobročinného fondu!


Bleší trhy také každoročně doplňuje souběžné Větrání šatníků – prodej darovaného oblečení, odkud putuje do Blešího fondu výtěžek celý. Oděvy, které se nepodaří prodat, darujeme po posledních trzích do charitního šatníku. (Máte-li oblečení, které již nenosíte, nebo chcete pomoci dobré věci, můžete čisté, nepoškozené oblečení donést vždy těsně před bleší sobotou na chodbu před Rodinné centrum. My je pak na Bleším trhu za pomoci dobrovolníků prodáme.)

 

Pokud byste se chtěli ohledně bleších trhů na cokoliv dozeptat, napište Evě Novotné na email novotna@generace89.cz