Aktuality

Blíží se Valná hromada Generace 89

Na pondělí 6. května se svolává Valná hromada členů o.s. Genarace 89. Ukuteční se od 19.00 hodin v prostorách Rodinného centra Litomyšl, které si za tímto učelem pronajmeme. Prezence členů včetně vybírání členských příspěvků na rok 2013 od těch, kteří ještě neuhradili, proběhne od 18.45 - do 19.00 hodin. Program Valné hromady naleznete v detailu článku .

 

Správní rada občanského sdružení GENERACE 89,

se sídlem Smetanovo náměstí 132, 570 01 Litomyšl

 

svolává

Valnou hromadu

na pondělí 6.května 2013 od 19.00

 

Místo konání: Rodinné centrum Litomyšl, Toulovcovo nám. 1163, Litomyšl

Program jednání:

1. Zahájení, volba předsedajícího valné hromady

2. Volba dvou ověřovatelů a zapisovatele

3. Schválení navrhovaného programu valné hromady

4. Projednání a schválení „Zprávy o činnosti a hospodařen Sdružení“ za rok 2012 (aktivity a projekty, které jsme realizovali)

5. Schválení zprávy kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení za rok 2012

6. Volba volební komise

7. Volba členů správní rady a předsedy správní rady

8. Krátké zprávy zástupců v komisích Rady města o jejich činnosti

9. Krátké zprávy členů zastupitelstva

10. Vize sdružení na rok 2014 (včetně tématu komunální volby 2014)

11. Diskuze - různé

 

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání v době od 18.45 do 19.00 hod. Další body do jednání valné hromady lze zaslat písemně některému z členů správní rady nebo navrhnout před zahájením Valné hromady, projednány budou pouze body schválené Valnou hromadou při hlasování o programu VH (viz.bod 3).

 

Upozornění: podmínka aktivní účasti na valné hromadě:

Právo volit a být volen na valné hromadě má pouze člen občanského sdružení ( fyzická osoba která se do 6.května 2013 do 19.00 hod. stala členem sdružení – tj. vyplnila a řádně zaplatila členský příspěvek na rok 2013). Zástupce člena - fyzické osoby je povinen navíc předložit plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele.

 

V Litomyšli dne 12.dubna 2013                                                                                                                                            Daniel Brýdl      

předseda správní rady

Sharecs_CZ (function() { var e = document.createElement('script'); e.type = 'text/javascript'; e.src = 'http://connect.facebook.net/cs_CZ/all.js'; e.async = true; document.getElementById('fb-root').appendChild(e); }());