Bleší trhy 2019

PRO JEDNOHO STARÝ KRÁM, PRO JINÉHO POKLAD … aneb Bleší trhy v Litomyšli už podeváté.

Bleší trh probíhá od 8 do 11 hodin, prodejce prodává své věci za cenu, kterou si sám určí. Na místě je možné zapůjčit si prodejní stolek, pro jistotu ale doporučujeme prodejcům vzít si s sebou nějakou deku na zem pro případ, že by díky velkému zájmu prodejců nezbyly volné stolky.

 

Jen pro připomenutí, důležité! Z výtěžku prodeje odvede každý prodávající částku, jež uzná za vhodnou, minimálně však 20 % do Blešího fondu!

Bleší trhy také každoročně doplňuje souběžné Větrání šatníků – prodej darovaného oblečení, odkud putuje do Blešího fondu výtěžek celý. Oděvy, které se nepodaří prodat, darujeme po posledních trzích do charitního šatníku v Lidovém domě. (Máte-li oblečení, které již nenosíte, nebo chcete pomoci dobré věci, můžete čisté, nepoškozené oblečení donést na chodbu před Rodinné centrum. My je pak na Bleším trhu za pomoci dobrovolníků prodáme.)

 

A co je vlastně ten zmiňovaný Bleší fond? Peníze z fondu jsou každoročně použity tam, kde cítíme, že jich je nejvíc potřeba. V minulých letech jsme zakoupili Centru sociální pomoci v Litomyšli mobilní truhlíky, z fondu byl také financován úspěšný projekt Prima odpoledne určený znevýhodněným dětem.

 

Pokud byste potřebovali jakékoliv další podrobnosti, volejte Evě Novotné na tel.č.: 737 111 507