Bleší trhy 2021

Kam putoval výtěžek z blešáků 2020

Přestože počasí v loňském roce Bleším trhům nepřálo a uskutečnily se tak pouze 3 soboty, podařilo se nám vydělat pěkných 16 000 Kč. Rozhodli jsme se peníze rozdělit rovným dílem a podpořit 8 tisíci dva projekty. Jsme rádi, že můžeme alespoň touto částkou podpořit letní zážitkové akce v nízkoprahovém zařízení NADĚJE, které se snaží zpestřit prázdninový program dětem, které nemají úplně příznivou situaci v rodině. Peníze pomohou krýt náklady na letní výlety, které jsou plánované v každém prázdninovém týdnu. Děti se už nyní mohou těšit na atraktivní téma „Hrdinové nejen filmového plátna“. Výlety a další aktivity jsou zvoleny většinou tak, aby nebyly finančně nákladné, někdy může být cíl cesty v těsné blízkosti Litomyšle, anebo přímo v některém z areálů Litomyšle (Adventure golf, fotbalgolf), jiné týdny se vyráží vlakem anebo autobusem do míst v okolí : Nové Hrady : bludiště z živého plotu, Borová : lanový park, Toulovcovy maštale, Janov : hipoterapie Baneta. Jedenkrát za prázdniny děti čeká delší výlet např. do zoologické zahrady apod. Stejná částka, tedy 8 tisíc, poputuje do Střediska humanitární pomoci, které pomáhá lidem ve vážné materiální nouzi, kteří si nemohou opatřit základní potraviny, prádlo a hygienické potřeby a lidem postiženým živelnými událostmi (požár, povodeň apod.) Pomoc je poskytována adresně na území Litomyšle a přilehlých obcí. Máme velkou radost, že jsme inspirovali anonymního dárce z Litomyšle, který poslal stejnou částku oběma výše zmíněným institucím. Děkujeme!