Ukliďme Česko

Letošní ročník nevyšuměl úplně

 

V roce 2019 jsme měli rekordní účast!

Podle součtu hlášení dobrovolnických skupin se letos zapojilo 981 účastníků, z nichž bylo zhruba 700 dětí a mládeže do 18 let. Uklizeno bylo zhruba 50 různých lokalit, tras ulicemi města nebo také 60 kilometrů silnic a cyklostezek. Celkem bylo nahlášeno 386 pytlů s nasbíranými odpadky a dalšího velkorozměrného odpadu. Podle Správy a údržby silnic, které jsme vděční za pytle a jejich svoz, uklízeči sebrali více než čtyři tuny odpadu a 75 pneumatik.

 

Ne všechna tato čísla jsou statistiky, ze kterých bychom měli mít radost. Pozitivní ale je, že nejedna ze skupin, které uklízejí každoročně stejná místa, hlásí méně a méně nalezeného odpadu.
Díky informacím v Lilii, na webu generace89.cz, nebo rodinným a přátelským vztahům a fungujícím komunitám v okolních obcích se do akce letos podařilo zapojit rekordní množství lidí.

 

Dobrým příkladem spolupráce jsou vyčištěné výpadovky na Českou Třebovou, Suchou, Strakov, či Morašice, kde úseky od města vyklízeli občané Litomyšle a na ně pak navázaly skupiny z Pazuchy, Strakova, nebo právě Morašic, Makova, či Vidlaté Seče. Zaznamenali jsme i nový trend, mnoho rodinných skupinek uklízelo uvnitř města, třeba i na těžko dostupných místech podél I/35, nebo řeky Loučné.

 

Početně největší skupiny tvořily základní školy – U Školek, Zámecká, Speciální ZŠ, Školamyšl a litomyšlští skauti. Poděkování patří všem vedoucím, učitelům i rodičům, kteří vědí, že vzdělávání nemusí probíhat jen v lavicích. Díky nim snad bude v Litomyšli a okolí vyrůstat generace mladých lidí, pro které stažení okénka již nebude řešením přebytečných věcí v autě.

 

Jak se shoduje mnoho účastníků akce, pohled do příkopů podél silnic je smutným svědectvím o stavu naší společnosti. Realita je navíc taková, že již dnes nejsou mnohá místa v takovém stavu, v jakém je dobrovolníci opouštěli. Nicméně množství lidí, kteří k tomuto problému nejsou lhostejní, naplňuje optimismem. Vám všem, kteří jste se do úklidu Litomyšlska pustili letos s námi, patří velký dík.
Jan Vavřín