Chytré město

 

Wikipedie říká: „Chytré město je koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely.“

Je zřejmé, že z každé oblasti týkajících se nových technologií, poznatků a trendů může být do pojmu Chytré město zahrnuto téměř vše. Ale teprve provázanost všech oblastí a jejich spojení do funkčního celku může městu a jejím obyvatelům přinést výhody, které povedou ke zlepšení života ve městech, snížení dopadů na životní prostředí nebo optimalizaci nákladů na provoz města.

Generace 89 si vytyčila cíl pokusit se pojem a koncept Chytrého města nejen představit obyvatelům Litomyšle, ale i zapojit místní obyvatele do případného procesu aplikace v každodenním životě. I když se jedná relativně o nový trend, je jasné, že některá města jsou s tímto projektem mnohem dále a mohou nám poskytnout užitečná data, zkušenosti, názory na provedení nebo upozornění, jak se vyvarovat počátečních chyb. Jedním z měst je Kolín, kde se při zavádění projektů smart city zaměřili na čtyři strategické body - e-úřad, dopravu a parkování, Kolín v mobilu a elektronický management.

Jedním z nejpalčivějších problémů Litomyšle je parkování a doprava. Chytré technologie a správně nastavené procesy dokáží při správném použití pomoci s optimalizací vytíženosti parkování v centru a jeho nejbližším okolí, nemluvě o možnosti optimalizace dopravy na průtahu městem. Každý, kdo v Litomyšli žije, přesně ví o čem je řeč a co by i jen postupné zlepšování znamenalo pro život ve městě.

Při hledání nápadů a informací týkajících se tématu Smart City jsme objevili tento úžasný odkaz, kde je každá možná problematika vysvětlena a názorně popsána a určitě doporučujeme se tam podívat: service.ihned.cz/smartcity. Zde je vidět, že každý problém ve městě může mít elegantní řešení, pokud se na něj nahlíží v souvislostech a s vědomím, že každé město je originál. Každé město by mělo mít ale stejný cíl – zjednodušení a vylepšení života svých obyvatel. Generace 89 proto bude při své práci projekt Chytré město prosazovat nejen ve volebním programu, ale i při další práci v zastupitelstvu a městských výborech a komisích.

Na závěr cituji expertku na Smart City Bernadett Degrandele: „Města by měla problémy řešit, ještě než začnou být vidět“. A to není zrovna jednoduchý úkol...