Mgr. Věra Krejčová PhD
vysokoškolská pedagožka, lektorka a mentorka ve vzdělávání učitelů (44)

"Jde mi o to, aby v Litomyšli šlo vzdělávání s dobou"

 

V srdci našeho města...

Stála jsem u zrodu Školamyšle a jsem předsedkyní jejího rodičovského spolku.

Jsem odbornou garantkou Festivalu vzdělávání v Litomyšli "Nakopněte svoji školu".

Pracuji pro Vás v komisi pro výchovu a vzdělávání v Litomyšli.

...i labyrintu světa

Mohu nabídnout zkušenosti, které jsem sbírala v mateřských a základních školách v Holandsku, Finsku, Anglii, USA... Nejvíce ale v českých školách, které sledují vzdělávací trendy a vydaly se cestou inovací.

 

"Budu v Litomyšli ráda spolupracovat na projektech, které podpoří otevřenost škol vůči inovacím, větší provázanost mateřských a základních škol s potřebami dětí a rodičů, vyšší míru zapojení rodičů do fungování škol a skutečné vzájemné spolupráce."

 

Do Litomyšle mě poprvé v roce 1988 přivedlo studium na Střední pedagogické škole. Už tenkrát se mi zde líbilo, byť město vypadalo jinak než dnes a studentské ubytování v budově piaristického kláštera nebylo zrovna tím, nad čím bych jako čtrnáctiletá dívka plesala. Dnes ale na to, jak jsme chodili s uhláky do klášterních sklepení a topili si v kamnech, ráda vzpomínám… V roce 2004 jsem do Litomyšle přišla podruhé, založila zde rodinu, přivedla na svět dvě děti.

 

Můj život se točí kolem vzdělávání a jeho proměn směrem k vyšší užitečnosti a smysluplnosti pro všechny zúčastněné – děti, učitele, rodiče. Pracuji na inovacích vzdělávání se studenty na univerzitě v Hradci Králové, s učiteli v kurzech po celé České republice, které vedu jako lektorka, nebo přímo ve třídách mateřských a základních škol.

 

Jde mi o to, aby i v Litomyšli šlo vzdělávání s dobou… Moderní město nejen v architektuře, moderní i ve vzdělávání.

 

Na čem nyní v Litomyšli pracuji:

Své zkušenosti se vzděláváním jsem jako jeden z litomyšlských rodičů promítla do aktivity směřující k založení základní školy Školamyšl. Pracuji pro tuto školu jako předsedkyně stejnojmenného rodičovského spolku. Těší mě, že Školamyšl - spolek i škola je komunitním projektem vzešlým „zdola“, že jeho podstatou je obrovská míra spolupráce rodičů s učiteli a také to, že si škola v Litomyšli za více než čtyři roky své existence našla své místo a rozšiřuje tak pro zdejší obyvatele nabídku vzdělávání o další variantu.

 

Jako odborný garant Festivalu vzdělávání v Litomyšli, „Nakopněte svoji školu“, mám radost, že tato akce na poli vzdělávání zakládá pro město novou tradici a že díky festivalu přicházejí do Litomyšle zajímaví řečníci a lektoři, odborníci na vzdělávání. Z jejich dovedností mohou těžit pedagogové všech místních škol i rodičovská veřejnost, na niž při plánování přednášek festivalu vždy myslíme.

 

Pracuji pro Vás v komisi pro výchovu a vzdělávání města Litomyšl, ve správní radě Rodinného centra Litomyšl i jako externí konzultant Klubu neformálního předškolního vzdělávání (Klubík na Toulovcově náměstí).

Více...
Méně
1 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. 2 Petra Benešová 3 David Edlman 4 Mgr. Olga Radimecká 5 Mgr. Miroslav Hájek 6 Mgr. Eva Novotná 7 Mgr. Jan Pikna 8 Petra Sýkorová 9 Mgr. Jan Vavřín 10 Bc. Iva Hloušková 11 Tomáš Rothschein 12 Jana Brokešová 13 Ing. Lenka Luxová 14 Filip Holub 15 Ing. Štěpánka Zavoralová 16 Mgr. Matyáš Hájek 17 Bc. Soňa Neugebauerová 18 Mgr. Tomáš Fila 19 Mgr. Věra Krejčová PhD 20 Albert Edlman 21 Pavlína Jiříčková 22 Ing. Jakub Tmej 23 Renata Kmošková