Tomáš Rothschein
student politologie a práv na UK (21)

"Kouzlo Litomyšle spočívá v tom, že i přes svoji podstatu maloměsta dokáže vytvořit věrohodnou iluzi velkoměsta."

 

Jakožto turistický průvodce po městě si výše uvedenou skutečnost uvědomuji velice dobře. Již čtvrtým rokem přicházím do styku s cizinci a naslouchám jejich chválám i výtkám. Nacházím tak obrovský zdroj inspirace pro případné změny, vylepšení, ale také jiný pohled na věci, které místní občan kolikrát vidí jako zažité, či neměnné.

 

V zastupitelstvu bych rád prosazoval hlas mladých a studentstva, mezi které se taky počítám. Jsem absolventem místního gymnázia a svůj rozvoj jsem momentálně přesunul do Prahy, kde studuji práva na Univerzitě Karlově a politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd. Studium gymnázia jsem také proložil ročním studiem v Minnesotě v USA, kde jsem načerpal nesmírné množství zkušeností, ze kterých těžím dodnes.

 

Nicméně byly to právě mé časté pobyty v zahraničí, které mne naučily lásce k domovu, a i já sám bych proto rád využil své schopnosti, a možná i trochu té mladické drzosti, k poskytnutí rozdílného náhledu na problémy, které město musí řešit.

 

"Naši mladí jsou budoucností našeho města, dejme jim proto důvod se domů vracet."

1 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. 2 Petra Benešová 3 David Edlman 4 Mgr. Olga Radimecká 5 Mgr. Miroslav Hájek 6 Mgr. Eva Novotná 7 Mgr. Jan Pikna 8 Petra Sýkorová 9 Mgr. Jan Vavřín 10 Bc. Iva Hloušková 11 Tomáš Rothschein 12 Jana Brokešová 13 Ing. Lenka Luxová 14 Filip Holub 15 Ing. Štěpánka Zavoralová 16 Mgr. Matyáš Hájek 17 Bc. Soňa Neugebauerová 18 Mgr. Tomáš Fila 19 Mgr. Věra Krejčová PhD 20 Albert Edlman 21 Pavlína Jiříčková 22 Ing. Jakub Tmej 23 Renata Kmošková