Bc. Soňa Neugebauerová
vrchní sestra v Centru sociální pomoci, porodní asistentka v Litomyšlské nemocnici (39)

" Je nutné podpořit dostupnost kvalitní zdravotní péče pro každého, kdo ji potřebuje"

 

Vždy jsem chtěla zaměřit své povolání na pomoc druhým

Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu ve Svitavách a Fakultu zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Celý život pracuji ve zdravotnictví.

 

Pomáhat můžeme lidem i městu

Sním o svobodném a lidském městě, které slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jemu. O městě plném všestranně vzdělaných lidí, protože bez nich nelze řešit žádný z našich problémů – lidských, ekonomických, ekologických, sociálních a politických.

1 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. 2 Petra Benešová 3 David Edlman 4 Mgr. Olga Radimecká 5 Mgr. Miroslav Hájek 6 Mgr. Eva Novotná 7 Mgr. Jan Pikna 8 Petra Sýkorová 9 Mgr. Jan Vavřín 10 Bc. Iva Hloušková 11 Tomáš Rothschein 12 Jana Brokešová 13 Ing. Lenka Luxová 14 Filip Holub 15 Ing. Štěpánka Zavoralová 16 Mgr. Matyáš Hájek 17 Bc. Soňa Neugebauerová 18 Mgr. Tomáš Fila 19 Mgr. Věra Krejčová PhD 20 Albert Edlman 21 Pavlína Jiříčková 22 Ing. Jakub Tmej 23 Renata Kmošková