Bc. Soňa Neugebauerová
vrchní sestra v Centru sociální pomoci, porodní asistentka v Litomyšlské nemocnici (39)

" Je nutné podpořit dostupnost kvalitní zdravotní péče pro každého, kdo ji potřebuje"

 

Vždy jsem chtěla zaměřit své povolání na pomoc druhým

Vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu ve Svitavách a Fakultu zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Celý život pracuji ve zdravotnictví.

 

Pomáhat můžeme lidem i městu

Sním o svobodném a lidském městě, které slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jemu. O městě plném všestranně vzdělaných lidí, protože bez nich nelze řešit žádný z našich problémů – lidských, ekonomických, ekologických, sociálních a politických.

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. Petra Benešová David Edlman Mgr. Olga Radimecká Mgr. Miroslav Hájek Mgr. Eva Novotná Mgr. Jan Pikna Petra Sýkorová Mgr. Jan Vavřín Bc. Iva Hloušková Tomáš Rothschein Jana Brokešová Ing. Lenka Luxová Filip Holub Ing. Štěpánka Zavoralová Mgr. Matyáš Hájek Bc. Soňa Neugebauerová Mgr. Tomáš Fila Mgr. Věra Krejčová PhD Albert Edlman Pavlína Jiříčková (zveřejnění 21.08.) Ing. Jakub Tmej (zveřejnění 26.08.) Renata Kmošková (zveřejnění 31.08.)