Práce v samosprávě

 

Zastupitelé

Petra Benešová
Dan Brýdl
Míra Hájek

Výbory zastupitelstva

Finanční výbor - Pavlína Jiříčková
Kontrolní výbor - Marek Urban

Komise města Litomyšle

Dopravní komise - Radek Novotný
Komise pro rozvoj města, plánování a investice - Daniel Brýdl
Komise pro životní prostředí - Jana Jiránková
Odborná pracovní skupina pro oblast životního prostředí - Jana Jiránková
Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování - Věra Krejčová
Komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch - Míra Hájek
Komise pro sport a tělovýchovu - Filip Holub