Petra Benešová
vedoucí Rodinného centra Litomyšl (44)

"Do rady města vnáším ženský pohled. Jsem toho názoru, že muži 'budují' a ženy 'zabydlují'. Ženský i mužský pohled je důležitý pro celistvost a vyrovnaný přístup k jednotlivým řešením"

 

S grácií v úřadě...

Jsem členkou zastupitelstva Litomyšle (od r. 2010). Nesu zodpovědnost i v městské radě (od r. 2014). Jsem externí konzultantkou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

I doma...

Jsem manželka, matka 3 dcer. Mám srdce pro lidi. Když to přeložím do politické hantýrky, tak je mi v městské politice blízká sociální oblast.

"Rozhodování není vždy jednoduché a jednoznačné. Pro mě je důležitá osobní zodpovědnost a hlasování k trvalému prospěchu pro Litomyšl."

Kdo jsem?

Manželka, matka, dcera, vedoucí Rodinného centra Litomyšl, zastupitelka a radní Města Litomyšl, externí konzultantka Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jsem optimista, na všem se dá najít něco pozitivního, někdy je ovšem potřeba trocha trpělivosti.

 

Co je pro mě v životě důležité?

Manžel Martin, dcery Bára, Magdalena a Adéla, které jsou pro mě velkým zdrojem poznání a inspirace.

Důvěřovat v sebe sama i v druhé.

Uvědomění, že každý den je darem.

Energie jsou vždy vyvážené - dáš, dostaneš.

Nejcennější co máme, jsou lidé kolem nás, rodina, přátelé, kolegové.

Upřímnost, otevřenost a jednoduchost.

Práce na zahradě a na chalupě.

 

Co opravdu z duše nemám ráda?

Manipulaci, zvlášť strachem, která se mnohdy tváří jako pomocník a zachránce.

Cílené zamlčování informací s cílem upravit skutečnost.

 

Mým oblíbeným mottem je:

Existuje-li cíl, cesta se vždycky najde.

 

A ještě pár odpovědí na některé otázky

 

Kolik let působíš v zastupitelstvu a kolik let v radě?

"Od roku 2010 jsem členkou zastupitelstva Litomyšle, tedy osmým rokem pracuji pro Litomyšl v zastupitelstvu. Od roku 2014 nesu zodpovědnost i v Radě města Litomyšl. Rozhodování není vždy jednoduché a jednoznačné. Pro mě je důležitá osobní zodpovědnost a hlasování v souladu se svým přesvědčením a s vyhodnocením informací k trvalému prospěchu pro Litomyšl. Tento princip je zásadní pro Generaci 89. Což se také ukázalo třeba v jednom ze zásadních hlasování o trasování silnice D35, kdy zastupitelé za Generaci89 hlasovali v souladu s těmito principy.

 

Co se ti za ta léta povedlo? Nebo co si myslíš, že se ti v radě daří, popř. co je tvým cílem v radě? Co se tam snažíš vnést. 

Do Rady města vnáším ženský pohled, jsem toho názoru, že muži „budují“ a ženy „zabydlují“. Ženský i mužský pohled je důležitý pro celistvost a vyrovnaný přístup k jednotlivým řešením. Nejbližší mi je oblast sociální, vzdělávání a životního prostředí. Za velmi příjemnou a zodpovědnou považuji svoji roli oddávající. Vstoupit do manželství je významné rozhodnutí. Vždy zjišťuji telefonicky či osobní schůzkou představy o průběhu svatebního obřadu, co je pro novomanželé důležité či naopak citlivé, tak aby si svatební obřad co nejvíce užili a byl pro ně krásným začátkem manželství.

 

Píšeš, že tvé motto zní: "Existuje-li cíl, cesta se vždycky najde." Jak se tohle daří, dle tvého názoru v Litomyšli?

Nese to sebou vytrvalost a opakované věnování se tématu. Takovýchto případů, počínaje sociálními službami, vzděláváním, dopravou či hospodařením s vodou, je samozřejmě velká řada. Považuji za důležité se věnovat vytvoření návrhu studie volnočasového portálu. Litomyšl vynakládá významné finanční prostředky na členství v různých uskupeních, na prezentaci na veletrzích, na PR či prezentační materiály. Vzhledem k velkému množství informací je bohužel web Litomyšle velmi složitý a nepřehledný. Volnočasový portál by umožnil snadný a jednoduchý přístup k akcím a dění v Litomyšli. Za potřebné dále považuji vyřešit náš psí útulek. Když už se pes se dostane do útulku, musí mít i v zimě vodu, prostor pro ošetření veterinářem; nemocný pes či fena se štěňaty by měli mít částečně chráněný kotec, kde nemrzne, venčící kotec, prostor pro přípravu a skladování krmiva, atd. Ve chvíli, kdy se majitel nechce nebo z nějakého důvodu nemůže o svého psího mazlíčka starat a pes je umístěn do psince, neseme za psa zodpovědnost a měli bychom vytvořit takové podmínky, aby nestrádal a netrpěl.

Více...
Méně
1 Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. 2 Petra Benešová 3 David Edlman 4 Mgr. Olga Radimecká 5 Mgr. Miroslav Hájek 6 Mgr. Eva Novotná 7 Mgr. Jan Pikna 8 Petra Sýkorová 9 Mgr. Jan Vavřín 10 Bc. Iva Hloušková 11 Tomáš Rothschein 12 Jana Brokešová 13 Ing. Lenka Luxová 14 Filip Holub 15 Ing. Štěpánka Zavoralová 16 Mgr. Matyáš Hájek 17 Bc. Soňa Neugebauerová 18 Mgr. Tomáš Fila 19 Mgr. Věra Krejčová PhD 20 Albert Edlman 21 Pavlína Jiříčková 22 Ing. Jakub Tmej 23 Renata Kmošková