Odkud nás znáte

 
 
 
 

Bleší trhy

Těšíte se na další ročník Bleších trhů v Litomyšli! My také!

Kdy?

16.června 2018

21.července 2018

18. srpna 2018

8. září 2018

 

Máme zde dva druhy prodeje. První z nich je „kdo si co donese, to si prodá“ – čili každý dostane k dispozici stolek, kde bude mít možnost od 8 do 11 hodin prodat své věci za cenu, kterou si sám určí.

Druhým způsobem prodeje je „dobročinný šatník“. Lidé mají možnost donést čisté nepoškozené oblečení narovnané do banánových krabic na chodbu před Rodinné centrum. My je pak na bleším trhu za pomoci dobrovolníků prodáme.

A na co je vlastně ten zmiňovaný Bleší fond? Cílem fondu určitě není spasit svět, řešit velké katastrofy a lidské tragédie, chceme si všímat hlavně těch zdánlivě "malých" každodenních problémů kolem. Pevně věříme, že takto alespoň trochu pomůžeme lidem v jejich nelehké situaci.

 

Pravidla Bleších trhů zde.

 
 
 

Farmářské trhy

Obyvatelé Litomyšle si již zvykli pravidelně navštěvovat Farmářské trhy na Toulovcově náměstí. Že nevíte o co jde?

Každou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin si zde mohou občané Litomyšle a okolí nakoupit čerstvou zeleninu, uzeniny, medovinu, čaj nebo rukodělné výrobky (drobné šperky; velice oblíbené ručně pletené trenýrky). To vše od malopěstitelů a malovýrobců z nedalekého okolí Litomyšle.

Tržní řád, kde se nacházejí pravidla a podmínky, naleznete zde.

Pokud byste i Vy rádi prodávali své výpěstky či výrobky, prosíme kontaktujte některého z pořadatelů. Čím větší sortiment, tím zajímavější trhy jsou!

KONTAKT:

malota@generace89.cz, mobil: 773 484 300

edlman@generace89.cz, mobil: 602 109 966

 
 
 

Litomyšlské fórum

 
 
 

Ukliďme Česko

Zapojte se

sobota 7. dubna 2018

Jak na to?

  • Dejte vědět, že se chcete přidat (vavrin@generace89.cz). Pokud víte, kde byste rádi uklidili, tím lépe. My se ozveme s aktuálními informacemi.
  • V týdnu před akcí si můžete vyzvednout pytle na odpad v IC na náměstí. Po úklidu nám napíšete, kde jste je naplněné a zavázané nechali.
  • Pokud Vám nebude vyhovovat sobota, lze se individuálně domluvit na jiném termínu.
  • tel. 734 81 15 81
 
 
 

Piána do ulic

Také v roce 2017 jsme v Litomyšli provozovali dvě piana. Jedno v průchodu do Litomyšlského zámku u Informačního centra, druhé piano bylo nově po domluvě s ředitelem SPgŠ panem Leníčkem a panem architektem Burianem přemístěno z autobusového nádraží na školní dvůr Pedagogické školy, kde se díky firmě STORY DESIGN vybudovalo jednoduché zastřešení. Školní dvůr je zcela přístupný v otvírací době během celého týdne i o víkendech. Na noc se dvůr zavírá. Obě piana byla nově naladěna a drobně repasována. O piána se stará Míra Hájek.

 
 
 

Černobyl

V červnu 2017 se Petra Benešová společně se členy Europe clubu zúčastnila setkání se zástupci z partnerského města Roden v Nizozemsku. Tématem setkání byl zdravotní pobyt děti z Běloruska, neboť tato oblast patří mezi nejvíce postižené oblasti po jaderném výbuchu v Černobylu. Našim cílem je přivézt děti z Běloruska i do Litomyšle. Malé děti z postižené oblasti mají „srdce starého člověka“, čtyřtýdenní pobyt mimo jejich domov – místo i v dnešní době zatížené vysokou radioaktivitou, zlepší jejich zdravotní stav až o 60%. O záměru pomoci dětem z Běloruska Petra Benešová a Hana Šteyerová informovaly občany Litomyšle na setkání k 17.listopadu. Pro rok 2018 plánujeme do Litomyšle přivést 6-8 dětí ve věku cca deset let. Za Generaci 89 na projektu „Děti z Běloruska“ pracují Olga Radimecká a Petra Benešová.

 

AKTUÁLNÍ STAV:

Pomoc dětem zasaženým černobylským neštěstím snad příští rok…

Obrovská vlna solidarity se zvedla poté, kdy 17. listopadu promluvily Hana Šteyerová a Petra Benešová o možnosti přivézt v červnu 2018 do Litomyšle na ozdravný pobyt děti zasažené černobylskou tragédií.

Po otištění výzvy v Lilii se začaly ozývat rodiny, které měly zájem u sebe děti ubytovat. Další lidé nabízeli pomoc materiální i dobrovolnickou, školy i jiné organizace se chtěly zapojit.

Začali jsme tedy jednat s Běloruskou stranou o konkrétních podmínkách a postupech, jak děti dopravit do Litomyšle, jak se o ně postarat, co zajistit…. Jenže… po několika měsících jednání se nečekaně objevil problém. Bělorusko nemá s ČR uzavřenou smlouvu, která by takovýto pobyt dětí u nás umožňovala.

Na tuhle komplikaci jsme zatím malí páni. Je nám jasné, že do letošního června není šance stihnout vyvolat mezistátní jednání, podepsat smlouvy a děti přivézt. Ale rozhodně to nevzdáváme! V pobytu dětí u nás vidíme (stejně jako mnoho Litomyšlanů a lidí z okolí) veliký smysl, proto máme cíl oslovit zainteresované osoby a organizace a dohodu mezi našimi zeměmi iniciovat.

Všem, kteří se chtěli zapojit a pomoci běloruským dětem, jejichž život je od počátku komplikovaný a zdraví narušené, moc děkujeme. Akce se PROZATÍM odkládá. Věříme, že příští rok již bude vše „papírově“ ošetřeno a my budeme moci v Litomyšli běloruské děti přivítat.

Za realizační tým Olga Radimecká, Generace 89