Na koho se tu nejvíce zapomíná?

 

Není nám jedno, jak se žije rodinám v Litomyšli. A to rodinám na začátku své cesty – s malými dětmi, rodinám ve své střední etapě – s odrostlými dětmi a stárnoucími rodiči i rodinám seniorů. Rodina ve všech svých fázích je pro nás důležitá.

Naším cílem je vytvořit v Litomyšli takové podmínky, aby zde mladí lidé zakládali rodiny a starší lidé či rodiny v náročné situaci měly k dispozici služby, které pomohou vše zvládnout. Proto mezi naše priority patří podpora cenově dostupného bydlení. Dále je třeba myslet na podporu zařízení pro předškolní výchovu a péči o malé děti, aby rodiče mohli snáze skloubit pracovní život s rodinným. V souvislosti s tímto konceptem podpoříme využití budovy současné LDN na zařízení, kde bude zajištěna péče o děti a seniory.

Na pomoc seniorům se zaměříme i podporou výstavby nového domova pro seniory. Nebude to, hned, proto do té doby budeme cíleně tvořit podmínky, aby stávající domov mohl fungovat tak, jak odpovídá současným standardům, trendům a nárokům klientů.

Nejen seniorský věk má své složitosti. Do náročné situace, kterou nezvládne řešit vlastními silami, se může člověk dostat kdykoli. Proto budeme podporovat práci sociálních služeb a zařízení, která pracují s lidmi a rodinami v těžkých situacích.

 

Článek

Rodina ve všech svých životních etapách je pro nás důležitá

V roce 2015 žilo v ČR 1,9 milionu obyvatel ve věku 65 let a vyšším, což představuje 18 % z celkového počtu.

V roce 2015 žilo v ČR 1,9 milionu obyvatel ve věku 65 let a vyšším, což představuje 18 % z celkového počtu. Počet osob ve věku 65 let a více se odhaduje v roce 2050 na téměř 3,2 milionu, což bude představovat téměř jednu třetinu ze všech osob žijících v ČR. Současně se do roku 2050 více než ztrojnásobí počet osob 85letých a starších na počet vyšší než 0,6 milionu, což bude představovat přibližně 6 % populace.

Zájmem města je postarat se o lidi v době, kdy jim ubývá sil a potřebují pomoc k tomu, aby jejich stáří mohlo být důstojné. A to formou zajištění služby, která jim umožní zvládnout náročnou situaci v místě svého domova. Ve chvíli, kdy je setrvání seniora v domácí péči již nemožné, je třeba, aby pro něj byla dostupná péče v moderním a kvalitně vybaveném Domově pro seniory. Proto budeme podporovat výstavbu tohoto zřízení.

Nejen na seniory, či rodiny pečující o seniory však město zaměřuje svoji pozornost. Je třeba ve městě vytvořit podmínky pro mladé rodiny, které zde budou aktivně žít a pracovat a vychovávat své děti. Ne vždy je pro mladé lidi jednoduché se do Litomyšle vrátit po studiích, či přijít z jiného města a postavit se zde na vlastní nohy. V dalším volebním období budeme proto prosazovat dostupné bydlení pro mladé a nabídku možností, jak skloubit pracovní život s péčí o předškolní děti.

Našim cílem je vytvořit v Litomyšli prorodinné klima, aby zde mladí lidé zakládali rodiny a starší lidé či rodiny v náročné životní situaci měli služby, které jim pomohou vše zvládnout.

Za Generaci 89 Petra Benešová, Olga Radimecká, Eva Novotná

Více...
Méně
 

Sbírání podnětů od vás

Napište nám, prosím, kdo si podle Vás zaslouží pozornost města nejvíce.

 

Online hlasování

Od 25.května

 

Výsledky hlasování

Máme pro vás výsledky hlasování. Dle všech očekávání vyhrála litomyšlská LDN!

Výsledky

1. Litomyšlská LDN

2. Matky a otcové samoživitelé

3. Pečující o příslušníka rodiny

4. Tělesně postižení

5. Senioři

6. Národnostní menšiny

7. Bezdomovci

8. Sociálně slabé rodiny

 

Přesný počet pro a proti najdete na našem facebooku.

Děkujeme za vaše hlasy. Budou nám inspirací!

 

Více...
Méně