Česko mluví o vzdělávání, kampaň společnosti Eduin, která si klade za cíl otevřít národní debatu nad podobou našeho školství a jeho dalším směřováním – www.ceskomluvi.cz.

Klient, zákazník

Ve většině oborů - podnikání, obchodě, službách apod. – hraje významnou roli zákazník - klient. Všichni sledují, jak klient reaguje, co nakupuje, co mu vyhovuje a co ne, o jaké služby má zájem a zároveň se neustále vyhodnocuje, jak byl klient spokojen, co by bylo mohlo být pro něho zajímavé příště,… i vzdělávání je služba definovaná školským zákonem. Zajímavé je, že většina škol nezjišťuje, co klient potřebuje, co by uvítal, jaké má potřeby apod. Klientem samozřejmě myslím rodiče. Škola se neptá, jakou mají představu o vzdělávání svých dětí, co a proč by uvítali. Přitom rodiče mají ze své praxe konkrétní zkušenosti, co je v dnešní době důležité umět, jaké mít dovednosti, aby se člověk uplatnil na trhu práce a v životě vůbec. A přesto, že tyto zkušenosti mají, směrem ke škole bohužel žádné impulsy nesměřují.

Share

Celý článek...

Kalendář akcí:

Žádné události

Naše aktivity:

GENERACE 89, o.s. | Smetanovo nám. 132, Litomyšl 570 01 | Kontakt: info@generace89.cz

Copyright © 2017