Ve zkratce:

 

CO: BLEŠÍ TRHY a VĚTRÁNÍ ŠATNÍKŮ
KDO: G89 - Eva Novotná, Daniel Brýdl
KDY: 4 x ročně, červen - září
KDE: Litomyšl, Toulovcovo náměstí
JAK (Větrání šatníků): Aneb „dobročinný šatník“: darované čisté a nepoškozené oblečení je za pomoci dobrovolníků tříděno a prodáváno (dětské oblečení 10,- Kč/ks, oblečení pro dospělé 30,- Kč/ks). Výtěžek z prodeje putuje do charitativního Blešího fondu.
JAK (Bleší trhy): Kdokoli může v souladu s pravidly prodávat cokoli, smlouvání doporučeno! Prodejce odvádí z celkového výtěžku minimálně 20% do Blešího fondu.
PROČ: posílení komunitního života a občanské pospolitosti, peníze na drobnosti i projekty, kterými se snažíme sobě i Vám dál zpříjemnit život v Litomyšli.


Celkové příjmy dosahovaly v roce

2011: 20.652,- Kč,

2012: 22.603,- Kč,

2013: 21.735,- Kč,

2014: 19.009,- Kč,

2015: 22.911,- Kč,

2016: 22.727,- Kč

2017: 20.071,- Kč


KONTAKT: 
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tržní řád: viz 
http://www.generace89.cz/index.php/ke-stazeni.html

 

Těšíte se na další ročník Bleších trhů v Litomyšli! My také!

Kdy? 

Zase v červnu 2018!

 

Pravidla dobročinného Blešího trhu GENERACE 89, z.s. Litomyšl

Prodejní místa jsou prodejcům k dispozici na Toulovcově náměstí v čase 8.00 hod - 11.00 hod. Po ukončení trhu je nutno prodejní místo vyklidit nejpozději do 11.45 hod. Prodejní místa jsou zdarma, nelze je předem rezervovat. Po ukončení prodeje je prodejce povinen na vlastním prodejním místě uklidit.

Prodejci - fyzické osoby - nemusí vydávat kupujícím doklad o zaplacení. Prodejce je povinen z celkového výtěžku odvést zástupcům pořadatele částku, jež uzná za vhodnou, minimálně však 20 % do dobročinného Blešího fondu.

Zákaz prodeje- následující zboží není na trhu přípustné a v případě prodeje takového zboží má pořadatel právo vyzvat prodávajícího k okamžitému opuštění Blešího trhu:

• všechny druhy zboží nebo materiálů organizací oslavující násilí nebo rasistické, nacistické či komunistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy

• veškeré pornografické a erotické pomůcky a produkty

• jedy, léky nebo omamné a radioaktivní látky, funkční střelné zbraně

• motorová vozidla nebo jejich díly

• velké domácí a jiné elektrické spotřebiče (lednice, pračky …)

• produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo porušující práva třetích osob (autorská práva, patenty, ochranné značky, majetková práva atd.)

Na Bleším trhu nesmí být provozována žádná politická, produktová ani náboženská propaganda a komerční reklama. V případě neuposlechnutí má pořadatel právo přizvat pomoc Městské policie.

Ostatní - prodejce je zodpovědný za všechny škody, které sám zaviní. Pořadatelé nejsou odpovědni za škody vzniklé prodejci ani nakupujícím během konání Bleších trhů.

Nezapomeňte dobrou náladu a pozor: SMLOUVAT je legrace a nejde jen o peníze! 

 

Větrání šatníků – dobročinný šatník

Bleší trhy také každoročně doplňuje souběžné Větrání šatníků – prodej darovaného oblečení. Dětské oblečení stojí 10 Kč/kus, oblečení pro dospělé bude možno zakoupit za 30 Kč/kus. Odtud poputuje do Blešího fondu výtěžek celý. Oděvy, které se nepodaří prodat, darujeme po posledních Bleších trzích do charitního šatníku v Lidovém domě.

Pokud máte oblečení, které již nenosíte, nebo chcete pomoci dobré věci, můžete čisté, nepoškozené oblečení donést na chodbu před Rodinné centrum. My je pak na Bleším trhu za pomoci dobrovolníků prodáme.

A na co je vlastně ten zmiňovaný Bleší fond? Stále platí, že cílem fondu určitě není spasit svět, řešit velké katastrofy a lidské tragédie, ale chceme si i nadále všímat hlavně těch zdánlivě "malých" každodenních problémů kolem. Peníze z fondu budou tento rok použity na nákup stolů pro pěstování rostlin pro seniory do domova důchodců, ale i na další drobnosti, kterými snad zpříjemníme každodenní život v Litomyšli

Share

Kalendář akcí:

Žádné události

Naše aktivity:

GENERACE 89, o.s. | Smetanovo nám. 132, Litomyšl 570 01 | Kontakt: info@generace89.cz

Copyright © 2017