Hrozí Vám digitální demence? Ano, Vám určitě!
Protože si čtete tento článek, jistě užíváte počítač, téměř jistě také mobilní telefon a velice pravděpodobně i další výdobytky digitálních technologií. Digitální demence se na Vás chystá. Jedinou otázkou je, zda se jí dožijete, takto drsně hovoří kniha německého lékaře Manfreda Spitzera. Přehání nebo nepřehání? 
Do diskuse s panem Spitzerem se můžete zapojit osobně 13. září během panelové debaty, kterou pořádáme v litomyšlském zámeckém pivovaru v rámci konference Forum 2000. Dalšími zajímavými hosty a řečníky debaty budou pan Jan Řezáč, konzultant webů, pan Jan Štětka z Institutu komunikačních studií FSV UK a pan Ondřej Šteffl, ředitel společnosti Scio.
Budeme moc rádi, pokud přijmete naše pozvání a přijdete se v neděli ve 20.00 podívat.

Pořádá Generace 89, Zámecké návrší p.o. a další dobrovolníci z Litomyšle a okolí

Share

Generace 89 se v sobotu 18.4. zapojila do celonárodní akce "Ukliďme Česko". Dobrovolnické skupinky sestavené z rodin generačníků a jejich přátel se pustili do úklidu v nejbližším okolí Litomyšle. Výsledkem jsou čisté příkopy podél silnic směr Morašice, Dolní Němčice, Českou Třebovou, Suchou, nebo Strakov, nebo v okolí spojovačky kravín - Kornice, staré plovárny, údolí v Líbánkách nebo Černé Hory.Celkem se nasbíralo přibližně 70 pytlů odpadu. Odpadků jsme našli hodně, ale nejkurioznějším pravděpodobně nebyla ani záchodová mísa, nebo televizor, ale obal od sušenek, který nám z projíždějícího auta přilétl rovnou na hlavu. Zřejmě jsme se osvědčili! Za účast jsme si navzájem poděkovali večer po akci při pivu, takže zbývá poděkovat všem, kteří večer přijít nemohli. A také Správě a údržbě silnic Litomyšl za poskytnutí pytlů a jejich odvoz.

Za Generaci 89 Jan Vavřín

 

Share

Share

Správní rada občanského sdružení GENERACE 89,

se sídlem Smetanovo náměstí 132, 570 01 Litomyšl

 

svolává

 Valnou hromadu

na pondělí 13.dubna 2015 od 20:00 hod.

 

Místo konání: Rodinné centrum Litomyšl, Toulovcovo nám. 1163, Litomyšl

Program jednání:

1.Zahájení, volba předsedajícího valné hromady

2. Volba dvou ověřovatelů a zapisovatele

3.Schválení navrhovaného programu valné hromady

4.Projednání a schválení „Zprávy o činnosti a hospodařen Sdružení“ za rok 2014

5.Schválení zprávy kontrolní komise o revizi činnosti a hospodaření Sdružení za rok 2014

6.Volba volební komise

7.Volba členů správní rady a předsedy správní rady

8.Změna stanov

9.Krátké zprávy zástupcůkomisích Rady města o jejich činnosti

10.Krátké zprávy členů zastupitelstva

11.Vize sdružení na rok 2015 a dále

12.Diskuze - různé

 

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání v době od 19.45 do 20.00 hod.  Další body do jednání valné hromady lze zaslat písemně některému z členů správní rady nebo navrhnout před zahájením Valné hromady. Projednány budou pouze body schválené Valnou hromadou při hlasování o programu VH (viz.bod 3).

 

Upozornění: podmínka aktivní účasti na valné hromadě:

Právo volit a být volen na valné hromadě má pouze člen občanského sdružení (fyzická osoba která se do 13.dubna 2015 do 20.00 hod. stala členem sdružení – tj. vyplnila a řádně zaplatila členský příspěvek na rok 2015).  Zástupce člena - fyzické osoby je povinen navíc předložit plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele.

 

V Litomyšli dne 3.března 2015                                                                     Daniel Brýdl

                                                                                                          předseda správní rady

Share

Kalendář akcí:

Žádné události

Naše aktivity:

GENERACE 89, o.s. | Smetanovo nám. 132, Litomyšl 570 01 | Kontakt: info@generace89.cz

Copyright © 2017