Aktuality

Změny v parkování stručně a výstižně

Na posledním zasedání přijala Rada města Litomyšl dvě usnesení, která upravují pravidla pro parkování ve městě. Zjednodušeně řečeno, obě přijatá pravidla více zpřístupňují dlouhodobé parkování v zónach s řízeným parkováním. 

V prním případě RaM povoluje dlouhodobé parkování v ulicích Vodní valy a Jiráskova. Ve druhém případě RaM umožňuje nákup rezidenční parkovací známky v hodnotě 600,- Kč nejen lidem s trvaým bydlištěm a majitelům nemovitostím, ale také nájemníkům s platnou nájemní smlouvou ve zpoplatněných zónách. 

Z Rady města: 

usnesení č. 17/14 RaM schvaluje vydávání vyjímek z časově omezeného parkování na základě dopravní značky IP 13b v ulicích Vodní valy a Jiráskova v počtu 1 ks na bytovou jednotku v nemovitostech přilehlých k takto označenému úseku.    

usnesení č. 21/14 RaM souhlasí s rozšířením určení rezidenční nalepovací parkovací známky dle ceníku pro rok 2014 pro vozidla v prokazatelném užívání osob s platnou nájemní smlouvou na bytovou jednotku ve zpoplatněných zónách. Kupující předloží technický průkaz vozidla, občanský průkaz a podepsanou nájemní smlouvu.    

Další usnesení Rady Města jsou zde:  http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054259446    

Více informací o parkování v Litomyšli:  http://www.litomysl.cz/?co=mapa&akce=parkovani    

 

Marek Urban  

Sharecs_CZ (function() { var e = document.createElement('script'); e.type = 'text/javascript'; e.src = 'http://connect.facebook.net/cs_CZ/all.js'; e.async = true; document.getElementById('fb-root').appendChild(e); }());