Aktuality

Aktuální dění v GENu

Co se momentálně děje mezi lidmi s genem roku 89? Na konkrétní výstupy je ještě trochu brzy, protože mnoho věci je ještě ve vývoji či v jednání. Něco málo však přeci prozradit můžeme. Čtěte více...

 

Suma kandidátů a sympatizantů se na své minulé schůzce dohodla, že chce nadále pokračovat v činnosti, a že za tím účelem co nejdříve ustanoví občanské sdružení. Dále se dospělo k rozhodnutí, že konkrétní cíle budou projednány a přijaty na přístím setkání, stejně tak se promyslí struktura a rámec činnosti budoucího o.s. Mezitím probíhají jednání o formě participace GEN89 na fungování městské radnice (GEN89 získal 2 zastupitele - pro Péťu Benešovou a Míru Hájka) a soubežně se dávají do pohybu dílčí akční skupiny, které mají na starost přípravu jednotlivých chystaných projektů.

Drazí přátelé GENu, velice si vážíme Vašeho zájmu a vězte, že Ty z vás, kteří o to budou stát, co nejdříve přizveme ke spolupráci na budování Litomyšle přátelské, pozitvní a tvořivé. Sledujte naše stránky a facebook a brzy se dozvíte víc!

Sharecs_CZ (function() { var e = document.createElement('script'); e.type = 'text/javascript'; e.src = 'http://connect.facebook.net/cs_CZ/all.js'; e.async = true; document.getElementById('fb-root').appendChild(e); }());