Chytré město

Co je podle vás chytré město? Ovládat lampy přes aplikaci? Zařídit papírování přes internet? Nebo je vaše představa o chytrém městě o něčem jiném? Pošlete nám svůj nápad na hlasovani@generace89.cz

Wikipedie říká: „Chytré město je koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely.“

Je zřejmé, že z každé oblasti týkajících se nových technologií, poznatků a trendů může být do pojmu Chytré město zahrnuto téměř vše. Ale teprve provázanost všech oblastí a jejich spojení do funkčního celku může městu a jejím obyvatelům přinést výhody, které povedou ke zlepšení života ve městech, snížení dopadů na životní prostředí nebo optimalizaci nákladů na provoz města.

Generace 89 si vytyčila cíl pokusit se pojem a koncept Chytrého města nejen představit obyvatelům Litomyšle, ale i zapojit místní obyvatele do případného procesu aplikace v každodenním životě. I když se jedná relativně o nový trend, je jasné, že některá města jsou s tímto projektem mnohem dále a mohou nám poskytnout užitečná data, zkušenosti, názory na provedení nebo upozornění, jak se vyvarovat počátečních chyb. Jedním z měst je Kolín, kde se při zavádění projektů smart city zaměřili na čtyři strategické body - e-úřad, dopravu a parkování, Kolín v mobilu a elektronický management.

Jedním z nejpalčivějších problémů Litomyšle je parkování a doprava. Chytré technologie a správně nastavené procesy dokáží při správném použití pomoci s optimalizací vytíženosti parkování v centru a jeho nejbližším okolí, nemluvě o možnosti optimalizace dopravy na průtahu městem. Každý, kdo v Litomyšli žije, přesně ví o čem je řeč a co by i jen postupné zlepšování znamenalo pro život ve městě.

Při hledání nápadů a informací týkajících se tématu Smart City jsme objevili tento úžasný odkaz, kde je každá možná problematika vysvětlena a názorně popsána a určitě doporučujeme se tam podívat: service.ihned.cz/smartcity. Zde je vidět, že každý problém ve městě může mít elegantní řešení, pokud se na něj nahlíží v souvislostech a s vědomím, že každé město je originál. Každé město by mělo mít ale stejný cíl – zjednodušení a vylepšení života svých obyvatel. Generace 89 proto bude při své práci projekt Chytré město prosazovat nejen ve volebním programu, ale i při další práci v zastupitelstvu a městských výborech a komisích.

Na závěr cituji expertku na Smart City Bernadett Degrandele: „Města by měla problémy řešit, ještě než začnou být vidět“. A to není zrovna jednoduchý úkol...

 

Článek

 

Sbírání podnětů od vás

Napište nám, prosím, co je podle vás chytré město.

Více...
Méně
 

Online hlasování

 

Výsledky hlasování

Chytré město by mělo zaprvé šetřit občanům čas na úřadech.

1. místo - Konec běhání po úřadech

2. místo - Městská mobilní aplikace

3.-4. místo - Smart karta - klíč k městu

3.-4. místo - Stojan s elektrokoly k zapůjčení

5. místo - Wifi pro celé centrum

6. místo - Nabíjecí stanice pro elektromobily

 

Přesné hlasování s PRO/PROTI hlasy najdete na našem facebooku

Díky, že jste se přidali, sledujte nás dál!

Více... Koukněte, jak dopadlo hlasování.
Méně